عضو هیئت امناء انجمن خيريه امداد و درمان كوثر ولايت بيمارستان امین اصفهان

انجمن خيريۀ امداد و درمان كوثر ولايت بيمارستان امين در 12خرداد 1389 همزمان با سالگرد ميلاد حضرت فاطمة زهرا(س) با حضور جمعی از خیّرین نيک‌انديش عرصۀ سلامت استان، تشكيل شد.
با توجه به اين‌كه بیمارستان امین اصفهان روزانه پذيرای بسياری از بيماران نيازمند از سراسر استان بود، وجود تشكّلی خيريه‌ای برای بهبود ارائۀ خدمات به اين قشر محروم و زحمتكش جامعه در محل بيمارستان، ملموس بود. به‌همین‌دلیل، انجمن خیریۀ امداد و درمان کوثر ولایت بیمارستان امین تأسیس شد تا با كمک خیّرین حوزۀ سلامت، بيماران نيازمند از بابت هزينه‌های درمانی نگرانی نداشته باشند.

از مهم‌ترین اهداف

1. ارائۀ خدمات حمايتی و رفاهی در راستای انجام امور درمانی و تأمين تسهيلات موردنياز بيمارستان، به‌ويژه بيماران نيازمند و همراهان آنان درصورت ضرورت، با همكاری واحد مددكاری، رياست و مديريت بيمارستان.
2. ارائۀ پيشنهادها و دیدگاه‌ها به‌منظور افزايش كيفيت سطح خدمات درمانی.
3. توسعه و ترويج فرهنگ تكريم بيماران در بين آحاد جامعه، به‌ويژه جامعۀ پزشكی و پيراپزشكی براساس قوانين و دستورالعمل‌ها.
4. پيگيریِ بهبود سرويس‌دهی اورژانس بيمارستان امين به بيماران، با توجه به موقعيت حساس اين اورژانس در سطح شهر و استان اصفهان.
5. حمايت و پشتيبانی از اجرای طرح پزشک خانواده در مناطق شهری و روستايی از طريق تدارک سطح سوم ارائۀ خدمات و ارتقای سلامت، به‌ويژه آحاد مردم جامعۀ تحت پوشش بيمارستان امين.

اهم فعاليت ها و اقدامات

1- كمك هاي مالي براي بازسازي بخش زايشگاه بيمارستان

2-كمك هاي مالي براي ياري رساندن به بيماران بي بضاعت

3- اهداي هداياي نقدي و غير نقدي شامل كمك هزينه سفر به مشهد مقدس جهت تقدير و تشكر از همكاران خدوم و زحمتكش مركز

4- ارايه پيشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزايش كيفيت سطح خدمات درماني

5- کمک های مالی برای بازسازی بخش ICU3 و بخشی از تجهیزات آن

6 -کمک های مالی برای تجهیز و راه اندازی بخش دیالیز

7- کمک های مالی برای بازسازی بخش اورژانس مرکز

8- کمک های نقدی و غیر نقدی به صورت متفرقه

و ....

طرح ها و برنامه هاي آينده

1- كمك هاي مالي براي بازسازي بخش هاي فرسوده بيمارستان

2- افزايش ميزان كمك هاي مالي براي كمك به بيماران بي بضاعت

3- ارايه راهكارهاي مناسب براي افزايش رضايت مندي بيماران و مراجعين

 

اطلاعات و نحوه تماس:

نحوه تماس  
تلفن 031-4459001-4455051
نمابر 4459002
پیامک -
آدرس اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابن سينا، مركز آموزشي درماني امين
کدپستی 8148653141
ایمیل amin@mui.ac.ir
سایت amin.mui.ac.ir