عضو هیئت امناء انجمن خیرین مسکن ساز استان اصفهان

انجمن خیّرین مسکن‌ساز استان اصفهان در سوم دی‌ 1388 تأسیس شد. اهداف این مؤسسۀ خیریه، اشاعۀ فرهنگ مشارکت و جلب کمک‌های مردمی و خیّرین برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت، گسترش فرهنگ سنّت حسنۀ وقف، کوشش در جهت ساخت‌وساز و تولید انبوه مسکن ارزان‌قیمت و همکاری مستمر با ارگان‌های دولتی است.

اهداف خیریه

  • اشاعه فرهنگ مشارکت و جلب کمک های مردمی و خیرین به منظور ساخت مسکن ارزان قیمت
  • گسترش فرهنگ سنت حسنه وقف
  • تلاش در جهت ساخت و ساز و تولید انبوه ارزان قیمت
  • همکاری مستمر خیرین با ارگانهای دولتی ذیربط
  • در این راستا در تعقیب سیاست های محرومیت زدایی به حول و قوه الهی آمادگی ساخت 14000 خانه در دستور کار این خیریه قرار دارد که در فاز اول 1600 واحد پیش بینی شده است. ریاست هیئت مدیره این خیریه جناب آقای مهندس حاج رسولیها و مدیر عامل آن جناب آقای مهندس کجائی می باشد.