عضو هیئت امناء مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (علیه السلام)

﴿مَنْ أَحْيَاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً﴾؛ «هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد، مانند حیات‌بخشیدن به همۀ مردم است» (مائده، آیة 32).
كهن‌ترين و ناب‌ترین آرزوی بشر، عمر طولانی با سلامت كامل بوده است؛ به‌ویژه وقتی‌ پهنۀ آن تا حد عمر طولانی توأم با سلامتی و عزت نيز گسترده شود. مفهوم سلامت اجتماعی، «امنيت در همۀ عرصه‌ها» را نيز دربر‌می‌گيرد. اساسی‌ترين هدف توسعۀ اجتماعی و اقتصادی، چيزی جز تأمين عمر طولانی توأم با سلامتی و عزت برای آحاد مردم نیست. وقتی‌كه از سلامتی سخن گفته می‌شود، دو مفهوم جداگانه، يعنی سطح سلامتی جامعه و توزيع سلامتی در جامعه بايد در کانون توجه قرار گيرد. توزيع ناهمگن سلامتی در جامعه، مبيّن نبودِ معنا‌دار عدالت اجتماعی است. عدالت اجتماعی، توسعۀ اجتماعی‌اقتصادی، سطح سلامتی و توزيع سلامتی، همگی، چرخه‌ای را تشكيل می‌دهند كه هم بر يكديگر اثر هم‌افزايی دارند و هم اثر كاهندگی. بخش بهداشت و درمان كشور نه‌تنها مسئوليت برنامه‌ريزی و تأثير‌گذاری بر بخش‌های عمده‌ای از عمليات مرتبط با سلامتی جامعه را بر‌عهده دارد، بلكه وظيفۀ ارائۀ خدمات بهداشتی‌‌درمانی را نيز به‌دوش می‌کشد.
در راستای تحقق اهداف فوق، جمعی از نيكوكاران و خیّرين اصفهان با تأسّی به آيات الهی و رهنمودهای ائمۀ طاهرين(ع) و آمادگی مركز بهداشت استان اصفهان، لازم دانستند كه در راستای حفظ، تأمين و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه گام بردارند و بنیان «مجمع خیّرین بهداشت و سلامت امام‌ هادی(ع)» را پی بریزند.
مؤسسۀ «مجمع خیّرین بهداشت و سلامت امام‌ هادی(ع)» در تاریخ 11مرداد 1388 به شمارة ثبت 2457 از سوی مرجع ثبت‌ شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری استان اصفهان به ‌ثبت رسید و با دعوت تعدادی از خیّرین حوزۀ سلامت استان تأسيس شد.
هدف کلی اين مؤسسۀ خیریه حفظ، ترميم و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه با استفاده از امکانات مادی و معنوی مردم خيرانديش است. اهداف اختصاصی تشکيل اين انجمن، تقويت و توسعۀ ساختاری سيستم بهداشت و سلامت جامعه، بهبود استاندارد منابع موجود در واحدهای بهداشتی و درمانی و جذب و هدايت کمک‌های معنوی و مادی خیّرین به‌سوی اهداف سلامت است. در حال حاضر، دفتر اين انجمن در مرکز بهداشت استان واقع شده است. عملکرد اين انجمن از آغاز تا کنون شامل احداث سه ‌باب خانۀ بهداشت به همّت سرکار خانم کلباسی در شهرستان‌های چادگان، بُرخوار و ميمه و اهدای شش‌ دستگاه آمبولانس به واحدهای بهداشتی و درمانی استان، اجرای طرح دانش‌آموزان آسيب‌پذیر در سطح استان و غربالگری ديابت و فشارخون در شهر اصفهان با کمک شورای شهر بوده است.

اعضاء هيئت مؤسس

 1. آقاي علي ابريشم كار
 2. آقای حسين سيدنا
 3. آقاي دكتر محمد جعفري اناركي
 4. آقاي دكتر منصور شيري
 5. خانم رضوان پشمي
 6. آقاي محمد حسين صديقي پور
 7. خانم سكينه جعفري
 8. آقاي مهندس حسين صفاري
 9. آقاي سيد محمد باقر حجازي
 10. آقاي حسن طغياني
 11. آقاي مصطفي حجه فروش
 12. آقاي احمد فاميل دردشتي
 13. آقاي رسول حمامي
 14. آقاي دكتر رضا فدايي
 15. آقاي دكتر كمال حيدري
 16. آقاي مهندس محمد رضا كجاني
 17. آقاي رحيم راطبي
 18. خانم پروين كلباسي
 19. آقاي سيد حسين رضازاده
 20. خانم دكتر ناهيد گراميان
 21. آقاي محسن روحاني
 22. آقاي سيد مرتضي ميرلوحي
 23. آقاي سيد نصير روضاتي
 24. آقاي جمال ملك نائيني
 25. آقاي دكتر سيد علي سجادي
 26. خانم شهربانو نعمت اللهي

اطلاعات و نحوه تماس:

تلفن

031-34476060

031-34488862

نمابر 031-3488862
آدرس اصفهان، خيابان ابن سينا، مرکز بهداشت استان اصفهان
کد پستی 8148600000
ایمیل -
سایت www.khayerinbehdasht.ir