عضو هیئت امناء موسسه خیریه دیابت اصفهان

موسسه خیریه دیابت اصفهان، در سال 1378 به همّت هیئت گروهی مرکب از استادان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، پزشکان و کارشناسان بهداشتی و درمانی و خانواده های دیابتی تأسیس شد. هدف این مؤسسسه، ارائۀ خدمات مناسب پزشکی و بهداشتی درمانی و حمایتی به بیماران دیابتی و همچنین ایجاد تسهیلات برای تأمین ارتقای سطح سلامت این عزیزان است.

این مؤسسه، خدماتش را از طریق بسته های آموزشی در قالب کنترل، آموزش و پیشگیری از بیماری دیابت و جلوگیری از عوارض زودرس و دیررس دیابت به بیماران ارایه می دهد.

مؤسسۀ خیریۀ دیابت اصفهان، همچنین خدمات زیادی، هم در زمینۀ درمانی و هم در زمینۀ فرهنگی و رفاهی ارائه می دهد، از جمله: برگزاری اردوهای آموزشی و زیارتی، و ارائۀ خدماتتفریحی و گردشگری، بازدید و دلجویی از مددجویان در منازل، تهیه و توزیع دستگاه های اندازه گیری قند خون و انسولین با قیمت پایین، کنترل تست خون برای تشخیص وضعیت خون بیماران و نیز برگزاری همایش های علمی آموزشی به مناسبت های مختلف ، نظیر روز جهانی دیابت.

از آنجا که دیابت، بیماری فراگیری است و هزینه های سنگینی به بیماران تحمیل می کند، این مؤسسه شعارش را " آموزش، کنترل و پیشگیری از دیابت " انتخاب کرده تا افرادِ در معرض خطر، ضمن کسب آگاهی و تشخیص به موقع، از پیشروی آن جلوگیری کنند و افراد مبتلا نیز با کنترل بیماری، دچار عوارض نشوند و با درمان مناسب، از زندگی با کیفیت تری برخوردار باشند.

این موسسه دارای هیئت امنا مرکب از اساتید، خیرین و معتمدین اصفهان و همچنین هیئت مدیره با هفت نفر عضو و یک نفر بازرس می باشد و هر دو سال یکبار پروانه موسسه تمدید شده است.

محل فعلی موسسه طبقه فوقانی دارالشفای حضرت جواد الائمه (ع) در چهار راه شکرشکن اصفهان ابتدای خیابان نشاط می باشد که امید است با تکمیل ساختمان جدید در خیابان بزرگمهر خیابان بلال چهار راه پنجم که زمین و هزینه احداث ساختمان توسط خیرین اهدا و تأمین شده و شهرداری محترم و شورای محترم شهر اصفهان هیچگونه هزینه ای جهت پروانه احداث دریافت نکرده اند، قبل از اتمام سال به آنجا منتقل شود. رئیس هیئت مدیره دکتر محمد علی عطاری عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر عامل آقای حاج احمد نیلفروشان می باشند.

همیاران موسسه خیریه دیابت اصفهان

الف) مشاوران تغذیه:

1- آقای آرمان، شنبه ها و چهارشنبه ها، عصر. یکشنبه ها، صبح

ب) مشاوران روانشناسی:

1- خانم فرزادفر، دوشنبه ها، عصر
2- آقای امیری، یکشنبه ها عصر، پنجشنبه ها صبح

ج) مشاوره درمانی:
1- خانم عابدی هر هفته صبح ها از شنبه تا پنج شنبه و عصرهای یک شنبه

د) مشاوره مددکاری:
1- خانم حقیقی، هر هفته از شنبه تا پنج شنبه

ه) پذیرش:
1- خانم مقدسی: شنبه تا پنجشنبه، صبح ها ( فعلا مرخصی زایمان ) جایگزین آقای آرمان : صبح های شنبه و یکشنبه و سه شنبه هرهفته
2- خانم مرکبیان: عصر های چهارشنبه و صبح های پنج شنبه (سه شنبه ها و پنج شنبه ها عصر موسسه تعطیل می باشد)
3- خانم کاظمی:عصر های شنبه و صبح های دوشنبه و صبح های چهارشنبه

ز) امور مالی:
1- خانم احمدی

ح)امور رایانه:
1- خانم کاتبی

ط) اسکرینینگ:
1- خانم سرتیپی، هر هفته صبح ها از شنبه تا پنج شنبه و عصرهای یک شنبه
2-آقای آرمان، هرهفته عصرها روزهای شنبه و چهارشنبه

ی)سوپروایزر:
1- خانم عابدی

د) امور انبار:
خانم کاظمی: هر هفته صبح های شنبه - یک شنبه - سه شنبه

ک) امور خدمات:
1- خانم قاسمی و خانم مرکبیان

هيئت امناء مؤسسه

مجمع عمومي هيأت امناء به تعداد 19 نفر تشكيل گشته که عاليترين مرجع تصميم گيري درمؤسسه مي باشد و بصورت عادي و فوق العاده تشكيل مي شود. فعاليت هيأت امناء افتخاري است.

اعضاء هيئت امناء

آقايان:
حاج رضا ابراهیم شریف، حاج حسین بت شکن، اکبر کلاهدوزان، حاج مصطفی حجه فروش، حسین ذنوبی، سید حسین رضازاده، مهندس حسین سیستانی، حاج اکبر عندلیب، حاج احمد فامیل دردشتی، بابک فقیه ایمانی، دکتر فرهاد گودرزیان، حاج جمال ملک نایینی، سید مرتضی میرلوحی، حسن همتی، عیدالرضا یوسفیان.

خانم ها:
شهناز احمدي، مینا صدری، فردوس فهیم.

وظايف هيأت امناء

1- انتخاب اعضاي هيأت مديره ( اصلي و علي البدل ) و بازرسان ( اصلي وعلي البدل)
2- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس ( بازرسان )
3- تعيين خط مشي كلي مؤسسه خيريه ديابت اصفهان
4- بررسي و تصويب يا رد پيشنهادات هيأت مديره
5- تعيين عضو جانشين هيأت امناء طبق مندرجات ماده 13
6- تصويب ترازنامه و بودجه مؤسسه خيريه ديابت اصفهان
7- تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي و دعوتنامه ها
8- رسيدگي به شكايات هيأت مديره وهيأت بازرسي و تشكيل كميته هاي مورد نياز درصورت لزوم
9- بررسی پيشنهادات در خصوص تشكيل كميته هاي مورد نياز مؤسسه وتصویب دستور العمل های آن
10- تصميم گيري و ارائه ي راهكار براي تأسيس شعبه، نمايندگي يا دفتر در شهرستانها و استانهاي ديگر جهت پیشبرداهداف مؤسسه
11- بررسي و تصويب اخذ وام هاي بيش از سيصد ميليون ریال از منابع عمومي يا خصوصي به پيشنهاد هبأت مديره در جهت نيل به اهداف مؤسسه

اعضاي هيئت مديره

اعضاي محترم هيئت مديره بر اساس ظوابط و مقررات مندرج دراسساسنامه در مجمع عمومي مؤسسه توسط هيئت امناء انتخاب گرديده اند.

1. آقاي دكترمحمدعلي عطاري - رئيس هيئت مديره - دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2. آقای حاج حسین کشانی - نایب رئیس هیئت مدیره
3.آقاي دكتر علي كچويي - عضو هيت مديره - فوق تخصص غدد متابوليسم
4.آقاي دكتر سید مهدي ابطحي - خزانه دار - كارشناس ارشدمديريت - پزشك عمومي
5.حاج آقاي راستی - عضو هیئت مدیره
6.آقای سیدجوادرنگ آمیز - عضو هیئت مدیره - کارشناس مدیریت
7.آقاي دكترحسين سليمانی - عضو هیئت مدیره - پزشك عمومي

******
آقای حاج احمد نیلفروشان - مدیر عامل
آقای حاج محمد طیفوری - قائم مقام مدیر عامل
آقای صلصال - بازرس موسسه

اصلي ترين وظايف و مسئوليت هاي هيئت مديره

1-تعیین خط مشي و ضوابط اجرايي و سياستهاي كلي مطابق بااهداف.
2-ارائه گزارش عملكرد وفعالیتها به هيئت امناء
3-همكاري و تشريك مساعي اعضاء هيئت مديره در برنامه های اجرایی
4-ارائه راهکار جهت تنظیم بودجه وهزینه ها
5-تأییدافراد علاقه مندی كه تمايل به همياري با مؤسسه را دارند
6-جلب همكاري پژوهشگران و محققين در اجراي پروژهای علمي وتحقیقاتی
7-تصويب دستورالعمل اجرايي امور تحقيقاتي وپژوهشي مؤسسه
8-نظارت و مراقبت بر حسن اجراي كليه مصوبات  جهت فعاليت در واحدهاي مختلف مؤسسه
9-تصویب نصب و عزل همياران در واحدهاي مختلف
10-برنامه ريزي جهت برگزاري جلسات هيئت امناء
11-شركت در جلسات مختلف اجتماعي و فرهنگي به منظور - جذب مساعدت هاي همه جانبه برای اجرای اهداف مؤسسه
12-جلب افراد خير انديش در جهت اخذ مساعدتهای مالي وحمايت هاي  بشردوستانه
13-تعیین اختیارات وتنظیم شرح وظا یف مدیر عامل
14-نظارت بر امور  اجرایی کمیته ها

اطلاعات و نحوه تماس:

نحوه تماس  
تلفن

031-32239329

031-32239330

نمابر -
پیامک -
آدرس اصفهان
کدپستی -
ایمیل diabetes_ngo@yahoo.com
سایت  www.diabetesngo.ir