عضو هیئت مدیره اتحادیه تشکل های قرآنی استان اصفهان

اتحادیۀ تشکل‌های قرآن و عترت استان اصفهان از سال 1393‌شمسی فعالیتش را آغاز کرده است. حیطۀ فعالیت‌های این اتحادیه بسیار گسترده و شامل گسترة زیر است:

وظایف و اختیارات

 1. شناسایی، ساماندهی، تقویت و پشتیبانی از تشکلهای قرآنی مردمی.
 2. تدوین سیاستهای کلان فعالیت های تشکل های قرآنی مردمی
 3. تدوین برنامه های مناسب جهت ارتقا و رشد کمی و کیفی فعالیتهای قرآنی و گسترش مشارکت مردمی.
 4. برقراری ارتباط و هماهنگی با مراکز دستگاه ها و نهادهای دست اندرکار امور قرآنی در داخل خارج از کشور و تسهیل ارتباط تشکلهای عضو با آنها.
 5. فعالیت علمی و تحقیقی برای استانداردسازی فعالیت های آموزشی نهادهای مردمی.

اتحادیۀ تشکل‌های قرآن و عترت اصفهان با زیرپوشش قراردادن اکثر مؤسسات قرآنی استان، تاکنون منشأ خیرات و برکات فراوانی در حوزۀ فعالیت‌های قرآنی شده است. مهم‌ترین اهداف این اتحادیه به ‌شرح زیر است:

اهداف و موضوع فعالیت

 1. توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی در سطح جامعه.
 2.   رشد کمی و کیفی فعالیت های قرآنی مردمی.
 3. گسترش مشارکت های مردمی در امور قرآنی.
 4. بهره مندی تشکل های قرآنی از ظرفیت های یکدیگر.
 5. توسعه و تعمیق تعامل تشکل های قرآنی مردمی با دولت.
 6. جذب و توزیع امکانات و اعتبارات فرهنگی.
 7. ارزیابی، نقد و تحلیل فعالیتهای قرآنی و ارائه پیشنهادهای سازنده به تشکل های عضو

هم اکنون ریاست هیات مدیره این اتحادیه آقای سید ناصر صدیقی می باشند و مدیرعاملی آن به عهده جناب آقای مسعود ابوطالبی اصفهانی است. از اعضاء فعال و تاثیرگذار هیات مدیره اتحادیه تشکل های قرآن و عترت استان اصفهان جناب آقای رضازاده مدیرعامل محترم موسسه قرآن و عترت اهل البیت «علیهم السلام» می باشند.

اطلاعات و نحوه تماس

تلفن
نمابر 03132360009
آدرس اصفهان- خیابان کاشانی- روبروی خیابان طالقانی-( چهارسوق)- ابتدای کوچه روضاتیان
ایمیل etehadyeisf@gmail.com
سایت http://isfquranyet.ir/