عضو هیئت مدیره مجمع مؤسسات قرآنی استان اصفهان

متن اساسنامه اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان اصفهان

فصل اول: کلیات

ماده 1- اتحادیۀ مؤسسات قرآنی استان اصفهان، تحت نظارت سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت می‌کند. 

ماده  2- مهم‌ترین اهداف این اتحادیه عبارتند از:

1) ایجاد و تقويت زمينه­ هاي هماهنگی، همسویی و تعامل بین مؤسسات قرآنی مردمي استان در جهت ترویج فرهنگ و آموزه ­های قرآن کريم و عترت
2) پشتيباني و ایجاد زمینه رشد و تعالی همه جانبه مؤسسات قرآني مردمي اعم از مادی و معنوی.
3) ارتقای جایگاه قانونی و اجتماعی مؤسسات قرآنی مردمی و دفاع از حقوق آنها.
4) ارزيابي، نقد و تحليل فعاليتهاي قرآني و ارائه پيشنهادات مؤثر.
5) ایجاد زمینه و بستر مناسب جهت ارتقاء مشارکت و حمايت عمومي از فعاليت مؤسسات قرآني مردمي استان.
6) تعامل با دستگاه هاي مختلف بمنظور جلب حمايت و مشارکت آنها همچنين زمينه­ سازي بمنظور واگذاری امور اجرایی فعاليتهاي قرآنی دستگاه هاي دولتي و عمومي به موسسات قرآني مردمي.
7) تشويق و ترغيب نيروهاي توانمند و فعال جهت انجام فعاليتهاي قرآني و تأسيس مؤسسات قرآني مردمي.
8) جذب و توزيع منابع حمايتي دستگاه هاي دولتي و عمومي و اشخاص حقيقي و حقوقي وفق ضوابط مربوطه.
9) نظارت بر حسن اجراي قوانين و ضوابط در مؤسسات قرآني مردمي عضو و ارائه گزارش به دستگاه ناظر جهت اتخاذ تصميم مقتضي.

ماده 3- موضوع فعالیت:

اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي استان مي­تواند متناسب با گستره و حوزه فعاليت اختصاصي خود، با رعايت قوانين جاري و ضوابط و مقررات دستگاه ناظر و در چارچوب اين اساسنامه در مسير تحقق اهداف ذکر شده به فعاليتهاي زير اقدام نمايد:

1) شناسايي، سازماندهي، تقويت و پشتيباني از مؤسسات قرآني مردمي استان.
2) برنامه­ ريزي براي ايجاد و تقويت زمينه ­هاي هماهنگي، همسوئي و تعامل بين­ مؤسسات قرآني مردمي استان در جهت ترویج فرهنگ و آموزه­های قرآن کريم.
3) برنامه­ ریزی به منظور توسعه و ارتقاء فعالیت مؤسسات قرآني مردمي استان.
4) تدوین برنامه­ ها و طرحهای مناسب برای گسترش مشارکت­های مردمی در فعالیت­ های قرآنی استان.
5) همکاري و ارائه مشاوره به سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و غير دولتي در مسير استفاده صحیح از امکانات و اعتبارات موجود.
6) تشکيل شناسنامه جامع فعالان قرآني استان شامل اساتيد، قاريان، حافظان، محققان، پژوهشگران و مديران قرآني استان.
7) تلاش در جهت ایجاد فضای انس و الفت قرآنی در میان فعالان قرآنی.
8) ارتقای سطح علمی، مدیریتی و تجربی مدیران مؤسسات قرآنی مردمی و کوشش در همگام ساختن آنان با دستاوردها و فن­آوریهای روز.
9) جذب اعتبارات و امکانات از منابع دولتی و غير دولتي و توزیع عادلانه در میان مؤسسات عضو در جهت اشاعه و نشر فرهنگ متعالی قرآنی.
10) حمایت از حقوق اعضاء و ایجاد زمینه­های لازم برای ارتقای جایگاه صنفی آنها.
11) تدوین و تنظیم آیین نامه ­های داخلی اتحادیه در چارچوب ضوابط و مفاد اين اساسنامه .
12) نظارت و ارتباط مداوم و مستمر با اعضاء و احصاء مشکلات آنها و ارائه گزارش از عملکردها و مشکلات به سازمان تبليغات اسلامي استان جهت اتخاذ تصميم و همچنين همکاري با سازمان مذکور جهت رفع موانع و مشکلات اعضاء.
13) ایجاد زمینه­ ها و بسترها و پیش بینی روشهای مقتضي برای واگذاری کلیه امور اجرایی فعالیتهای قرآنی استان به مؤسسات قرآنی مردمی استان طی فرآیند منظم و منطقی.
14) حضور فعال در عرصه فعالیتها و رويدادهاي قرآنی استان.
15) تلاش براي افزايش کمي و ارتقاء کيفي فعاليت مؤسسات قرآني مردمي عضو.
16) تشکيل کميته ­هاي تخصصي قرآني در اتحاديه.
17) تعامل و تبادل نظر با ساير اتحاديه ­ها در خصوص هم افزائي توانها و افکار در مسير حسن انجام وظايف.
18) ارزيابي، نقد و تحليل فعاليت‌هاي قرآني و ارائه پيشنهادهاي سازنده

ماده 4 – هيچ كس بنام اتحاديه حق موضع‌گيري سياسي يا حزبي له و يا عليه احزاب، گروهها و جريانات رسمي يا غيررسمي را ندارد

ماده 5 - حوزه عمليات اتحادیه، استان اصفهان مي ­باشد.

ماده 6 - مدت فعاليت اتحادیه از تاریخ تأ سیس نامحدود مي ­باشد.

ماده 7 - اتحادیه تابعیت کشور جمهوري اسلامي ایران را دارد.

ماده 8 - اتحادیه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و غيرتجاري ، غير سياسي، غيرانتفاعي و عام المنفعه می­باشد.

ماده 9 - مرکز اصلی و نشانی اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان اصفهان خیابان ابن سیناکوچه شماره37(میرعلاءالدین) کدپستی 8148766814 است و هرگونه ايجاد شعبه يا نمايندگي در حوزه عمليات اتحاديه وفق ضوابط با تصويب مجمع عمومي عادي و تغيير مركز اصلي اتحاديه يا شعب و نمايندگي­ها مشروط به تصويب مجمع عمومي فوق­العاده خواهد بود.

ماده 10 - سرمایه اوليه اتحادیه مبلغ 10،000،000 ریال است که به نحو مقتضي تأمین گردیده است.

تبصره1: هرگونه تصمیم در مورد سرمایه، افزایش یا کاهش آن با تصویب مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه اتخاذ خواهد شد.
تبصره2: كليه وجوه و اموال منقول و غيرمنقول اتحاديه كه بعداً از طريق فعاليتهاي اتحاديه و يا مؤسسات عضو تحصيل گردد و يا دولت و ساير اشخاص به نحوي به اتحاديه واگذار نمايند، جزء دارائي‌های اتحاديه بوده و بر طبق مقررات اين اساسنامه و سياستهاي اتحاديه براي پيشبرد اهداف و مقاصد آن به نحو مقتضي و با رعايت حقوق و مصالح اتحاديه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.
تبصره3: تقسیم سود و دارایی اتحاديه در میان اعضاء، مدیران، بازرسان وکارکنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است.

فصل دوم: مقررات مربوط به عضویت

ماده 11 – عضو در اتحادیه موسسات قرآنی مردمی استان شخصی است حقوقی غیردولتی (موسسه قرآنی مردمی) که ملتزم به رعایت قوانین جاری اساسنامه اتحادیه باشد.

ماده 12 – عضویت در اتحادیه برای مؤسسات واجد شرایط ذیل آزاد است:

1) دارا بودن مجوز رسمي و معتبر فعاليت از سازمان تبلیغات اسلامی و سایر دستگاه های متولي و ثبت در مرجع ثبت شرکتهاي استان اصفهان.
2) تناسب محور فعالیت مؤسسه با موضوع فعالیت اتحادیه (بيش از 70 درصد موضوع فعاليت مؤسسه بايد قرآني باشد).
3) عدم ممنوعیت قانونی فعاليت مؤسسه.
4) عنداللزوم پرداخت حق­السهم هزينه­ هاي جاري اتحاديه.

تبصره1: بررسي مدارک و احراز شرايط فوق بعهده هيأت مديره اتحاديه بوده و عضويت مؤسسه در اتحاديه، با پيشنهاد هيأت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي اتحاديه خواهد بود.که در این خصوص مجمع می تواند اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض نماید.
تبصره 2: در صورت تعيين حق­السهم هزينه­هاي جاري اتحاديه از سوي مجمع عمومي عادي، پرداخت آن از سوي اعضاء الزامي است.که در این خصوص مجمع می تواند اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض نماید.
تبصره 3: مدارک مشروحه ذیل بايد توسط مؤسسه متقاضي عضويت به اتحادیه استان تسلیم گردد:

الف) آگهی تأسیس موسسه و روزنامه رسمی کشور حاوی درج آگهی مزبور.
ب) در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه.
ج) ارائه نسخه­ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره، مدیر عامل و دارندگان امضاء مجاز.
د) ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب عضویت موسسه در اتحادیه.
ه) ارائه تصوير اساسنامه مؤسسه.
و) ارائه تصوير پروانه فعاليت معتبر.

ماده 13 - خروج عضو از اتحادیه با تصویب مجمع عمومي عادی مؤسسه مربوطه اختیاری است و نمی توان آنرا منع کرد. در این صورت عضو مستعفی تقاضای خروج از اتحادیه را به انضمام مصوبه مجمع عمومی عادي خود مبنی بر خروج از اتحادیه، به طور کتبی به هیات مدیره اتحادیه ارائه خواهد نمود.

تبصره 1: در صورت استعفاء، اخراج، لغو مجوز يا انحلال مؤسسه عضو اتحاديه، علاوه بر لغو عضويت مؤسسه مذکور در اتحاديه استان، چنانچه نماينده آن مؤسسه عضو هيأت مديره يا بازرس اتحاديه باشد عضويت وي نيز کان لم يکن خواهد شد.
تبصره 2: عضو هيأت مديره و يا هيأت بازرسي اتحاديه كه از مؤسسه قرآني مردمي متبوع خود استعفا داده يا اخراج شده باشد و يا شرايط خود را مطابق با مفاد اين اساسنامه از دست داده باشد مجاز به ادامه مسئوليت در اتحاديه نخواهد بود.

ماده14 - اعضاء در کلیه امور اتحادیه، طبق اساسنامه حق نظارت دارند و این نظارت را از طریق بازرس اتحادیه اعمال خواهند نمود.

ماده15 - کلیه اعضای اتحادیه مکلف­اند ضمن رعایت مقررات مربوط، به وظایف و مسئولیت هایی که در حدود قوانین و مقررات تعهد کرده­اند عمل کنند.

ماده 16- در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج می­شود:

1) از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این اساسنامه
2) رعایت نکردن قوانین جاري، ضوابط دستگاه ناظر و مفاد اساسنامه اتحاديه و سایر تعهدات قانونی پس از دو بار اخطار کتبی توسط هیأت مدیره به فاصله 15روز وگذشتن 15روز از تاریخ اخطار دوم
3) انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لطمه وارد کند.

تبصره: تشخیص موارد فوق بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.که در این خصوص مجمع می تواند اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض نماید.

ماده 17- در صورت بروز هرگونه اختلاف در اتحاديه و اعضاء آن، موضوع اختلاف برای داوری به سازمان تبلیغات اسلامی استان ارجاع می­شود.

فصل سوم : ارکان اتحادیه

ماده 18- ارکان اتحادیه عبارتست از :

1) مجمع عمومی                          2) هیأت مدیره                                   3) بازرسان

مجمع عمومی

ماده 19– مجامع عمومی بعنوان عالي­ترين رکن اتحادیه به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل خواهد شد.

تبصره 1: مجامع عمومی اتحادیه با حضور نمایندگان مؤسسات عضو تشکیل می­شود و هر مؤسسه واجد شرايط ثبت شده در استان – در صورت عضويت در اتحاديه-  با احتساب شعب مربوطه يک عضو تلقي شده و فقط حق  یک رأی خواهد داشت.
تبصره 2: نماينده هر مؤسسه لزوماً مي­بايست از ميان اعضاء يا مدير عامل مؤسسه مذکور انتخاب و به اتحاديه استان معرفي گردد.
تبصره 3: نماينده عضو (مؤسسه) جهت حضور در مجمع عمومي اتحاديه و شرکت در تصميم­گيريهاي آن بايد قبل از برگزاري جلسه مجمع، بطور مکتوب و رسمي با امضاء مدير مجاز مؤسسه عضو، به مقام دعوت کننده مجمع عمومي معرفي گردد.
تبصره 4: تصمیماتی که در مجامع عمومی اتحاديه استان با رعایت مقررات اتخاذ می­گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات بطریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش بینی شده باید ظرف مدت 15 روز به اطلاع اعضاء برسد.
تبصره 5: اصل صورتجلسات مجمع عمومی باید همواره در دفتر اتحادیه نگهداری شده و تصاویر آن پس از هر مجمع به دستگاه ناظر ارسال گردد.
تبصره 6: در صورت رد صلاحيت نماينده مؤسسه­اي توسط مراجع ذيصلاح، مؤسسه مذکور مي­بايست نماينده ديگري جهت حضور در مجامع عمومي اتحاديه معرفي نموده و اتحاديه از حضور فرد رد صلاحيت شده در مجامع عمومي جلوگيري خواهد نمود.

ماده 20- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار و حداکثر ظرف 4 ماه پس از پایان سال مالی اتحادیه تشکیل می­شود و در موارد ضروری می­توان در هر موقع  از سال مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده تشکیل داد.

ماده 21- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1) تصويب عضويت مؤسسات قرآني مردمي واجد شرايط پيشنهاد شده از سوي هيأت مديره.
2) انتخاب هیات مدیره، اعم از اصلی و علی البدل برای مدت دو سال.
3) انتخاب بازرس اعم از اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی.
4) عزل هر يک از اعضاء هيأت مديره يا بازرسين.
5) استماع گزارش­هاي بازرسان و هيأت مديره.
6) رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان، گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه و سایر گزارشهای مالی هیات مدیره  پس از قرائت گزارش بازرسان.
7) اتخاذ تصمیم در خصوص ایجاد شعبه یا نمایندگی در حوزه عملیات اتحادیه.
8) تعیین خط مشی و برنامه اتحادیه و تصویب بودجه جاری و اعتبارات و وامهای درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره.
9) تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی­های اتحادیه.
10) اخذ تصمیم در خصوص انجام حسابرسی سالانه اتحادیه و تعیین هزینه حسابرسی.
11) تعيين حق­السهم اعضاء از هزينه­هاي جاري اتحاديه استان.
12) اتخاذتصمیم در خصوص تعیین مبلغ حق جلسات اعضاء هیأت مدیره بابت شرکت در جلسات هیأت مدیره.
13) اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین مبلغ حق الزحمه بازرس در رابطه با اقداماتی که در راستای انجام وظایف قانونی خود معمول می نماید.
14) تصویب آئین­نامه وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل.
15) تصويب مقررات و دستورالعمل­هاي داخلي اتحادیه.
16) سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی عادی قرار می­دهد.

تبصره 1: اتحادیه نسبت به ثبت تصميمات مربوط به بندهای 9-7-3-2 این ماده در اداره ثبت محل اصلی فعالیت اتحادیه از طریق معرفی دستگاه ناظر اقدام مي­نماید.
تبصره 2: مجمع عمومي عادي مي­تواند نسبت به کليه امور اتحاديه بجز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي مؤسس و فوق­العاده است تصميم گيري کند.
تبصره3:مجمع عمومی عادی می تواند بارای اکثریت ، بعضی از اختیارات خود را به هیات مدیره تفویض نماید.

ماده 22– مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موارد زیر تشکیل می شود:

1) تغییر مواد اساسنامه در حدود مقررات جاری
2) تصمیم گیری نسبت به گزارش بازرس یا بازرسان در مورد تخلفات هیات مدیره
3) عزل یا قبول استعفای دسته جمعي يا اکثريت اعضاء هیات مدیره و بازرسین
4) تصميم­گيري در خصوص تغيير مركز اصلي و يا شعب و نمايندگيهاي اتحاديه در حوزه عمليات اتحاديه
5) اتخاذ تصمیم راجع به انحلال اتحادیه و تعیین هیات تصفیه بر اساس و ضوابط و مقررات و مفاد اين اساسنامه.

تبصره: اتحادیه نسبت به ثبت تصميمات مربوط به بندهاي 1و3و4و5 این ماده در اداره ثبت محل اصلی فعالیت اتحادیه از طریق معرفي دستگاه ناظر اقدام مي­نماید.

ماده 23- هیات مدیره مکلف است در موعدهای مقرر زیر نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کند:

1) حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی برای تشکیل مجمع عمومی عادی
2) حداقل دو ماه قبل از پایان دوره خدمت هیات مدیره و بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی عادی
3) در صورتي كه در يكي از مجامع عمومي تشكيل مجمع عمومي ديگري تكليف شده باشد، حداكثر ظرف يكماه پس از تشكيل آن مجمع عمومي.
4) حداکثر ظرف یک ماه بعد از درخواست مقامات یا اشخاص زیر:

الف) اکثریت اعضای هیات مدیره برای تشکیل مجمع عمومی عادي و يا فوق ­العاده
ب) بازرس يا بازرسان برای تشکیل مجمع عمومی عادی و یا فوق­العاده
ج) یک پنجم اعضای اتحادیه برای تشکیل مجمع عمومی عادی و  یک سوم آنها برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده    
د) دستگاه ناظر برای تشکیل مجمع عمومی عادی یا فوق العاده

تبصره 1: دوره خدمت هیات مدیره و بازرسان از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت ماموریت هیات مدیره و یا بازرسان قبلی منقضی شده يا استعفا داده يا عزل شده باشند، در غیر اینصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت ماموریت هیات مدیره و یا بازرسان قبلی خواهد بود.
تبصره 2: در صورتی که هیات مدیره به علل استعفاء، فوت و یا ممنوعیت قانونی هر یک از اعضای اصلی، علیرغم دعوت از اعضای علی البدل، از اکثریت مقرر در اساسنامه خارج شود مجمع عمومی عادی بر اساس مفاد این اساسنامه دعوت خواهد شد تا نسبت به تکمیل اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت مقرر اقدام کند.
در صورت استعفای دسته جمعی یا اکثریت اعضاء هیات مدیره، برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای قبول استعفای آنان الزامی است.
تبصره 3: اگر هیات مدیره ظرف مدت حداکثر یکماه از موعد مقرر مشخص شده در این اساسنامه و یا تاریخ درخواست اشخاص مندرج در این ماده، اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده يا عادي ننماید اشخاص فوق می­توانند رأساً نسبت به دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده يا عادي اقدام نمایند.

ماده 24- دعوت مجمع عمومی با قید دستور ، روز ، ساعت و محل تشکیل آن باید به صورت کتبی و با پست سفارشی به آخرین اقامتگاه قانونی اعلام شده عضو انجام گیرد و علاوه بر آن، الصاق آگهی دعوت در محل دفتر اصلی و شعب اتحادیه و يا دارالقرآن الکريم استان در صورتي که دعوت کننده سازمان تبليغات اسلامي باشد الزامی است.

تبصره 1: فاصله زمانی بین ابلاغ دعوت مجمع عمومی تا تشکیل آن حداقل 15 و حداکثر 20 روز خواهد بود. در صورتی که برگزاری انتخابات در دستور جلسه باشد این مدت حداقل 20 و حداکثر 30 روز خواهد بود.
تبصره 2: در موارديكه كليه اعضاء در مجمع عمومي حاضر باشند، تشريفات دعوت و همچنين رعايت فاصله زماني و تاريخ دعوت تا تشكيل جلسه الزامي نيست.
تبصره 3: جلسات مجمع عمومي بايد حداقل 10 روز قبل از تشكيل از سوي هيأت مديره به اطلاع دستگاه ناظر رسانيده شده و نماينده اين دستگاه به جلسه دعوت گردد.

ماده 25- ملاک تشخیص تعداد اعضای حاضر در جلسات مجامع عمومی ورقه حضور و غیابی است که نمایندگان مؤسسات قرآنی عضو در بدو ورود به جلسه آنرا امضاء می­کنند.

ماده 26- مجمع عمومی عادی با حضور نمایندگان حداقل نصف بعلاوه یک مؤسسات عضو رسمیت پیدا می­کند و در صورت عدم حصول نصاب مذکور، دعوت مجمع عمومی باید حداکثر ظرف 15 روز با همان دستور جلسه قبلی تهيه و ابلاغ شود. فاصله ابلاغ دعوت­ نوبت دوم با تشکیل جلسه مجمع بعدی نباید از 15 روز کمتر و از 20 روز بیشتر شود. این جلسه با حضور هر تعداد از نمایندگان مؤسسات عضو رسمیت خواهد یافت. مجمع عمومی فوق العاده با حضور نمایندگان مؤسسات عضو، نوبت اول با حداقل دو سوم، نوبت دوم با حداقل نصف بعلاوه یک و نوبت سوم با هر تعداد از نمایندگان اعضاء رسمیت می­ یابد. دعوت مجمع عمومی برای هر نوبت بعدی باید حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ جلسه­ای که رسمیت نیافته با همان دستور جلسه اول به کليه اعضاء اعلام گردد. فاصله دعوت­ تا تشکیل جلسه هر نوبت بعدی نباید از 15 روز کمتر و از 20 روز بیشتر شود.

تبصره: در صورت رسمیت نیافتن جلسه مجمع عمومی، مقام دعوت کننده  مجمع باید صورتجلسه­ای دایر بر عدم رسمیت آن تهیه و به امضای حاضرین در جلسه برساند.

ماده27- جلسات مجامع عمومی را در صورت رسمیت یافتن، مقام دعوت کننده افتتاح می­کند. در جلسه مجمع ابتدا یک رئیس، یک منشی و دو نفر ناظر از میان نمایندگان مؤسسات عضو ( حاضر در جلسه ) بعنوان هیأت رئیسه انتخاب خواهند شد. اعضاي هيأت رئيسه در هر جلسه براي اداره همان جلسه از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

تبصره 1: مقام دعوت کننده مجمع عمومی مکلف است ورقه حضور و غیابی را که نمایندگان مؤسسات عضو در بدو ورود به جلسه امضا می­کنند و صورت اسامی کل اعضاء را در اختیار هیأت رئیسه برای احراز رسمیت جلسه و اعمال کنترلهای لازم قرار دهد.
تبصره 2: در مجامعی که دستور جلسه، انتخاب هیات مدیره و یا بازرسان باشد داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی می­توانند در جلسه مجمع عمومی عادی شرکت نموده و با اجازه رئیس مجمع در مهلتی که به تساوی به هر یک از آنان داده می شود خود را معرفی نمایند.

ماده 28- رأی­ گیری درکلیه مجامع عمومی فوق العاده و نیز انتخاب هیات مدیره و بازرسان در مجامع عمومی عادی بصورت کتبی خواهد بود ولی رأی گیری برای اتخاذ سایر تصمیمات مجامع عادی می­تواند با قیام و قعود بعمل آید.

ماده 29- تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت نصف بعلاوه یک آرای نمایندگان مؤسسات عضو حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب هيأت مدیره و بازرسان که با اکثریت نسبی خواهد بود و تصمیمات مجامع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم آرای نمايندگان حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره: هر يک از اعضاء در اتحادیه داراي يک رأي مي ­باشد.

ماده 30- در صورتی که در جلسه مجمع عمومی بهر دلیل مذاکرات به اخذ تصمیم منتهی نشود جلسه به عنوان تنفس تعطیل می­گردد. رئیس جلسه موظف است ضمن اعلام تنفس، در همان جلسه زمان و محل تشکیل جلسه بعدی را که نباید بیش از یکماه بعد از جلسه مذکور  باشد اعلام نماید. رعایت تشریفات دعوت مجدد الزامی نیست.
جلسه بعدی ادامه جلسه قبل از تنفس است و هیات رئیسه آن همان خواهد بود که در جلسه قبل از تنفس انتخاب شده­اند مگر اینکه یک یا چند نفر از آنان در مجمع بعد از تنفس حاضر نشده باشند که در اینصورت به جای اشخاص غایب  افراد دیگری انتخاب خواهند شد. بديهي است اعضاء غائب در جلسه قبل از تنفس، مجاز به حضور و رأي در اين جلسه خواهند بود.

ماده31- صورت جلسات مجامع عمومی و تصمیمات متخذه در آن توسط منشی مجمع در دفتر يا فرمهاي مخصوص ثبت شده و کلیه صفحات آن به امضاء هیات رئیسه مجمع می­رسد و رونوشت آن به وسیله رئیس مجمع به هیات مدیره ابلاغ می­شود.

هیأت مدیره:

ماده 32- هیات مدیره مرکب از 5 تا 10 نفر عضو اصلی و 2 تا 4 نفر عضو علی­البدل طبق ضوابط دستگاه ناظر می­باشد که توسط مجمع عمومي عادي و از میان نامزدهای واجد شرايط پیشنهادشده توسط مؤسسات عضو برای مدت 2 سال با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می­شوند. حائزين اكثريت بعد از اعضاء اصلي به ترتيب علي البدل شناخته مي‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء بصورت متوالی برای دوره­هاي بعدي بلامانع است.

تبصره 1: هر عضو اتحاديه (مؤسسه)، مجاز به معرفي تعدادحداکثر 2از نمايندگان واجد شرايط بعنوان نامزد هيأت مديره اتحاديه مي­باشد. لکن هر عضو (مؤسسه)، فارغ از تعداد نامزد معرفي نموده، فقط حق يک رأي در کليه جلسات مجمع عمومي و انتخابات مربوطه خواهد داشت. نامزدهاي مؤسسات عضو با امضاء مدير مجاز مؤسسه مذکور قبل از برگزاري مجمع به مقام دعوت کننده مجمع عمومي معرفي خواهند شد.
تبصره 2: هیات مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره، یک نفر را به عنوان نائب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی (با عنوان هيأت رئيسه هيأت مديره) انتخاب می­کند. هیأت مدیره می­تواند براي بقيه اعضاء خود نيز در صورت ضرورت سمت­هاي ديگري انتخاب ­كند.
تبصره 3: در صورت استعفاء، فوت، ممنوعیت قانونی، از دست دادن شرايط عضويت و یا غیبت غیر موجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره، یکی از اعضای علی­البدال به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی بعنوان عضو اصلي در جلسات هیأت مدیره شرکت می­نماید. غیبت غیر موجه مکرر به مواردی  اطلاق می­شود که عضو، علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در دو جلسه متوالی و یا چهار جلسه غیر متوالی طی یکسال حاضر نشود.
تبصره 4: در صورت استعفاي دسته جمعي هيأت مديره و قبولي آن توسط مجمع عمومي فوق‌العاده، مجمع عمومي عادی بنا به دعوت هيأت مديره مستعفي و يا ترتيب معين شده در اين اساسنامه، براي انتخاب هيأت مديره جديد تشكيل خواهد شد.
تبصره 5: در مواردی که هیات مدیره از اکثریت مقرر خارج شود در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیات مدیره، دستگاه ناظر اختیار دارد از میان اعضاء واجد شرايط اتحادیه، تعداد لازم را موقتاً حداکثر برای مدت پنج ماه انتخاب کند.

ماده 33- پس از انقضای مدت ماموریت هیأت مدیره، بازرسان يا مديرعامل در صورتی که هیات مدیره، بازرسان و يا مدير عامل جدید انتخاب نشده باشد هیأت مدیره، بازرسان و يا مدير عامل موجود تا انتخاب و قبولی مدیران و بازرسان جدید کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت اداره امور را بر عهده خواهند داشت.

ماده 34- هیأت مدیره مکلف است جهت مدیریت اتحادیه و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیأت مدیره، از بين خود يا خارج از هيأت مديره، فرد واجد شرایطی را وفق ضوابط و مقررات جاري وشرايط مندرج در اين اساسنامه برای مدت دو سال بعنوان مدیر عامل اتحادیه انتخاب کند که زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیر عامل طبق آئین­نامه­ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.دراین خصوص مجمع می تواند اختیارات خودرا به هیات مدیره تفویض نماید.

تبصره 1: مدت مدیریت مدیرعامل نمی­تواند از دو سال بیشتر باشد. اگر مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره باشد دوره مدیریت عاملي او از مدت باقیمانده سمت او در هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود.انتصاب مجدد مدیرعامل برای دوره های بعدی بلامانع است.
تبصره 2: رئيس هيئت مديره نمی‌تواند بطور همزمان مديرعامل اتحاديه نيز باشد.
تبصره 3: هیأت مدیره موظف است صورتجلسه مبنی برانتخاب مدیرعامل اتحادیه را جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت­ها ارائه نماید.

ماده 35- هیأت مدیره و مدیرعامل اتحادیه باید در اقدامات خود مصلحت و صرفه و غبطه اتحادیه را مراعات کنند و از اقدامات خارج از حدود وظایف و اختیارات مقرر شده در قوانین جاري، ضوابط و مقررات دستگاه  ناظر و مفاد اساسنامه، خودداری نمایند.

ماده 36- جلسات هیأت مدیره هر ماه  یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً  با هماهنگی اعضاء هیات مدیره تعیین گردیده بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا مدیر عامل یا اکثریت هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیأت مدیره تشکیل و رسمیت می­یابد و برای اتخاذ تصمیم، رأی اکثریت اعضاء حاضر در جلسه ضروری است. در صورت تساوي آراء جهت اتخاذ تصميم، رأي موافق گروه رئيس هيأت مديره معتبر خواهد بود. تصمیمات هیأت مدیره در دفتر يا فرمهاي مخصوص صورتجلسات هيأت مدیره ثبت و به امضای اعضای حاضر در جلسه می­رسد.

تبصره : جلسه فوق العاده هیأت مدیره با دعوت رئیس هیأت مدیره یا مدیر عامل و در صورت عدم دعوت آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیات مدیره تشکیل می­گردد.

ماده 37- هیأت مدیره جز در مواردی که بموجب اساسنامه، اتخاذ تصمیم در باره آنها در صلاحیت مجامع عمومی است در سایر موارد و برای تحقق اهداف، موضوع و عملیات اتحادیه با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح اتحادیه و اعضاء دارای اختیارات لازم جهت اداره امور بوده و منجمله عهده دار انجام وظایف ذیل است:

 1. دعوت مجمع عمومی (عادی – فوق العاده)
 2. اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط
 3. نصب و عزل و قبول استعفای مدیر عامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد آئین نامه حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیر عامل به مجمع عمومی
 4. دریافت استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره
 5. عزل و نصب هيأت رئيسه هيأت مديره
 6. بررسي درخواستهاي عضويت مؤسسات قرآني مردمي در اتحاديه و پيشنهاد عضويت مؤسسات واجد شرايط به مجمع عمومي عادي اتحاديه جهت اخذ تصميم لازم
 7. نظارت بر مخارج جاری اتحادیه و رسیدگی به حسابها و ارائه  به بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و ترازنامه به مجمع عمومی
 8.  تهیه و تنظیم طرح­ها و برنامه­ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم
 9. تهیه و تنظیم آئین­نامه­ها و دستورالعملهای داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب
 10. پیشنهاد مبلغ حق الزحمه مدیرعامل و حق­الجلسات اعضاء هیات مدیره بابت شرکت در جلسات هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی جهت اتخاذ تصمیم
 11. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق توکیل به غیر
 12. تعیین نماینده از بین نمايندگان واجد شرايط معرفي شده از سوي اعضای اتحادیه برای حضور در جلسات مجامع عمومی اتحادیه­ کشور يا ساير جلساتي که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد وفق ضوابط و مقررات
 13. معرفي نامزدهاي واجد شرايط از ميان نامزدهاي معرفي شده از سوي اعضای اتحادیه برای شرکت در انتخابات هيأت مديره و بازرسي اتحادیه­ کشور وفق ضوابط و مقررات
 14. افتتاح حساب در بانکهاي معتبر کشور و درخواست وام و تسهيلات لازم از آنها
 15. تعیين و معرفی صاحبان امضاهای مجاز برای قراردادها و اسناد تعهد آور اتحادیه
 16. انجام سایر وظایف و تکالیفی که بموجب مقررات و يا مفاد این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور اتحادیه بر عهده هیأت مدیره گذارده شده است.

ماده 38- هیأت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی  را  در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.

ماده 39- هیأت مدیره وظایف خود را به صورت دسته جمعی انجام می دهد و هیچکس از اعضاء هیأت مدیره حق ندارد از اختیارات هیأت را منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره داشته باشد. هیأت مدیره می­تواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت آراء به مدیر عامل تفویض کند.

ماده 40- تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیأت مدیره سابق به هیات مدیره جدید باید بلافاصله بعد از پذيرش سمت از سوي اعضای هیأت مدیره جدید و تأيید صحت انتخابات توسط دستگاه ناظر صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودی­های اتحادیه به هیات مدیره جدید تحویل و پس از ثبت تغییرات در مرجع ثبت شرکتها، ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود.

تبصره: شروع تصدي هيأت مديره جديد مشروط به اينست كه دوره هیأت مدیره قبلي خاتمه يافته و يا هيأت مديره قبلي عزل شده و يا بصورت جمعي استعفا داده باشند. بعد از قانوني شدن مسئوليت و شروع تصدي هيأت مديره جديد، تا زمانيكه ترتيب معرفي امضاهاي مجاز داده نشده هيأت مديره جديد مي­تواند اختيارات محدودي را به هيأت مديره قبلي تفويض كند و در هر حال هر اقدام بايد با تصميم هيأت مديره جديد باشد.

ماده 41- مراتب نقل و انتقال باید در صورت جلسه منعکس و به امضای اعضای هیأت مدیره سابق و اعضای هیأت مدیره جدید و بازرسان اتحادیه برسد. صورت جلسه مذکور باید جزو اسناد اتحادیه نگهداری شود.

ماده 42- استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود.

ماده 43- نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و یا بازرسان اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند:

43-1) عضويت يا مديريت عاملي در يکي از مؤسسات قرآني عضو اتحاديه استان.
43-2) التزام به رعايت قوانين جاري، ضوابط و مقررا ت مربوطه و اساسنامه اتحادیه.
43-3) داشتن تحصيلات حداقل کارشناسي يا معادل آن با حداقل 4 سال سابقه فعاليت مؤثر در مراکز رسمي قرآني و يا داشتن تحصيلات کارداني يا معادل آن با حداقل 6 سال سابقه فعاليت مؤثر در مراکز رسمي قرآني و يا داشتن تحصيلات ديپلم با حداقل 10 سال سابقه فعاليت مؤثر در مراکز رسمي قرآني.

تبصره 1: احراز و تأييد شرايط فوق­الذکر در اين ماده بعهده سازمان تبليغات اسلامي استان مي­باشد.
تبصره 2: ارائه مدارک مستند و متقن اين ماده از سوي نامزدها الزامي و معرفي آنها از سوي اتحاديه استان به دستگاه ناظر براي احراز شرايط، بايد حداقل 15 روز کاري قبل از انتخابات صورت گيرد. سازمان تبليغات اسلامي استان نيز حداکثر طي 4 روز کاري، نسبت به احراز شرايط و معرفي واجدين شرايط به اتحاديه استان اقدام خواهد کرد.
تبصره 3: انجام هر گونه تبليغات و معرفي نامزدها به اعضاء مجمع عمومي با رعايت شئونات اسلامي و ضوابط و مقررات مربوطه و بصورت متمرکز از سوي اتحاديه استان صورت مي­گيرد. زمان انتشار تبليغات فوق پس از تأييد نامزدها و حداکثر تا روز ماقبل انتخابات خواهد بود.

ماده 44- نامزدهای مدیریت عامل اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند:

الف)شرايط عمومي:

44-1) داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران، نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر، دارا بودن شرط حداقل سن (براي افراد متأهل 25 سال و براي افراد مجرد 27 سال)، نداشتن منع قانوني از نظر خدمت وظيفه عمومي (براي آقايان)، محجور نبودن و حسن شهرت و صلاحيت اخلاقي، عدم محروميت از حقوق اجتماعي و رعايت شئونات شرعي و عرفي.

ب)شرايط اختصاصي:

44-2) التزام به رعايت قوانین جاري، ضوابط و مقررات مربوطه و اساسنامه اتحاديه.
44-3) داشتن تحصيلات حداقل کارشناسي يا معادل آن با حداقل 4 سال سابقه مديريت مؤثر در مراکز رسمي قرآني يا داشتن تحصيلات کارداني يا معادل آن با حداقل 6 سال سابقه مديريت مؤثر در مراکز رسمي قرآني.

تبصره 1: چنانچه نامزدهاي مديريت عامل از ميان مديران عامل و اعضاء مؤسسات قرآني مردمي عضو اتحاديه استان باشند از ارائه مدارک مربوط به بند اول اين ماده (شرايط عمومي) معاف خواهند بود.
تبصره 2: مدير عامل اتحاديه مي­تواند از اعضاء هيأت مديره و يا خارج از آن باشد ولي رئيس هيأت مديره نمي­تواند همزمان، مدير عامل اتحاديه نيز باشد.
تبصره 3: مدير عامل اتحاديه کشور نمي­تواند همزمان، مدير عامل اتحاديه استان هم باشد.
تبصره 4: احراز و تأييد شرايط فوق­الذکر در اين ماده بعهده دستگاه ناظر مي­باشد.
تبصره 5: ارائه مدارک مستند و متقن اين ماده از سوي نامزدها الزامي بوده و معرفي آنها از سوي اتحاديه استان به سازمان تبليغات اسلامي استان براي احراز شرايط، بايد حداقل 20 روز کاري قبل از انتخابات صورت گيرد. دستگاه ناظر نيز حداکثر طي 4 روز کاري، وفق ضوابط نسبت به احراز شرايط و معرفي واجدين شرايط به اتحاديه استان اقدام خواهد کرد.
تبصره 6: انجام هر گونه تبليغات و معرفي نامزدها به اعضاء مجمع عمومي بايد با رعايت شئونات اسلامي و ضوابط و مقررات مربوطه و بصورت متمرکز از سوي اتحاديه استان صورت گيرد. زمان انتشار تبليغات فوق پس از تأييد نامزدها و حداکثر تا روز ماقبل انتخابات خواهد بود.

بازرسي:

ماده 45- مجمع عمومی عادی تعداد 2 تا 3 نفر را به عنوان بازرس اصلی و 1 تا 2 نفر را بعنوان بازرس علی البدل از ميان اشخاص حقیقی واجد شرايط وفق ضوابط مربوطه برای مدت یک سال مالی انتخاب می­کند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره 1: در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هر یک از بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است  ظرف ده روز بازرس علی البدل را به ترتيب آراء بيشتر برای بقیه مدت دعوت نماید.
تبصره 2: حق الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی عادي تعیین می­گردد.
تبصره 3: تا زمانی که بازرس یا بازرسان جدید انتخاب و قبول سمت نکرده اند بازرس یا  بازرسان قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را بر عهده دارند.
تبصره 4: بازرسان نمي­توانند از بين مديران اتحاديه (اعضاء هيأت مديره و مدير عامل اتحاديه استان) باشند.

ماده 46- وظایف بازرسان اتحادیه به شرح زیر است:

نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات  انجام شده با اساسنامه، تصميمات مجمع عمومي، قوانین، مقررات و دستورالعملهای صادره دستگاه ناظر.
بررسي و اظهار نظر در خصوص صحت و درستي صورت دارائي، صورت حساب دوره عملکرد، حساب سود و زيان، ترازنامه­ و ساير مطالب و اطلاعاتي که مديران در اختيار مجمع عمومي قرار مي­دهند.
رسیدگی به حسابها، دفاتر، اسناد و صورتهای مالی اتحاديه، شخصا و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در اینصورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده اتحادیه خواهد بود.
نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی، رسیدگی به شکایات اعضاء در مورد اتحادیه و قصور و تخلفات صورت گرفته و ارائه گزارش و نتايج مربوطه به اولين مجمع عمومی و دستگاه ناظر.
تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیأت مدیره و مدیر عامل و تقاضای رفع نقص و گزارش به مجمع عمومي در صورت عدم اصلاح وضعيت.

تبصره 1: بازرس یا بازرسان موظف هستند گزارش جامعی راجع به وضع اتحادیه به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند. گزارش بازرس و بازرسان  باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه اعضاء در مرکز اتحادیه آماده باشد.
تبصره 2: بازرس یا بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره امور اتحادیه را نداشته ولی می­توانند بدون حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار دارند.

ماده 47- در صورتی که بازرس یا بازرسان تشخیص دهندکه هیأت مدیره و یا مدیر عامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفاتی گردیده­اند و به تذکرات ترتیب اثر نمی­دهند مکلف هستند از هیات مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنمایند.

تبصره 1: در صورتي که هيأت مديره نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق­العاده جهت رسيدگي به گزارش بازرسان اقدام ننمايد بازرسين مي­توانند رأساً نسبت به برگزاري مجمع عمومي فوق­العاده اقدام نمايند.
تبصره 2: هر یک از بازرسان می­توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهند لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلافات نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.
تبصره 3: بازرس يا بازرسان نسبت به تخلفاتي كه در انجام وظايف خود مرتكب مي‌شوند طبق قواعد عمومي مربوط به مسئوليت مدني مسئولند.
تبصره 4: در صورتي که هر يک از بازرسين به تشخيص يک پنجم اعضاء مجمع عمومي، صلاحيت خود را براي ادامه کار از دست بدهد مجمع عمومي عادي مطابق با مفاد اين اساسنامه دعوت به تشکيل و در خصوص عزل و جايگزيني و يا ادامه مسئوليت وي تصميم گيري خواهد کرد.

فصل چهارم: مقررات مالی

ماده 48- ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود. به استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

ماده 49- هیأت مدیره موظف است نسخه­ای از گزارشها، صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداقل 30 روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی کتبا به بازرسان تسلیم نموده و علاوه بر آن هر شش ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای اتحادیه را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت شش ماهه اتحادیه در اختیار بازرسان قرار دهد و نسخه ای از آنها را نیز به دستگاه ناظر ارسال دارد.

ماده 50- هر یک از اعضاء در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور اتحادیه می­تواند گزارش و شکایات خود را به بازرس یا  بازرسان اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه، شکایت را به سازمان تبلیغات اسلامی استان ارائه نمايد.

ماده 51- مدیران اتحادیه موظفند با کارشناسان دستگاه ناظر و حسابرس يا حسابرسان منتخب آن – که وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در اتحاديه را بعهده دارند- همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده 52- تمامي درآمدها و هزينه‌هاي اتحاديه در دفاتر قانوني ثبت و ضبط خواهد شد.

تبصره 1: در تهیه و تنظیم اسناد، دفاتر قانونی و صورتهای مالی، رعایت اصول و موازین، روشهای متداول و قابل قبول حسابداری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.
تبصره 2: کليه درآمدها و مبادلات مالي اتحاديه از طريق حساب بانکي رسمي صورت خواهد گرفت. نقل و انتقال وجوه اتحاديه از طريق حسابهاي شخصي اعضاء و مديران اتحاديه ممنوع است.

ماده 35- هدایا  و کمکهای بلا عوض در صورتی که از طرف اعطا کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد بحساب در آمد و اگر غیر نقدی باشد به قیمت روز تقویم و سپس به حساب در آمد منظور می­شود.

تبصره: اتحاديه استان مکلف است پيش از دريافت هرگونه کمک اعم از نقدي و غير نقدي از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، ميزان کمک و موضوع آن را بصورت مشروح بر حسب مورد به اطلاع دستگاه ناظر رسانده و پس از تأييد آن دستگاه نسبت به اخذ مساعدت مربوطه اقدام نمايد.

ماده 45– هيأت مديره اتحاديه حق هيچ‌گونه برداشت از منابع مالي اتحاديه را خارج از مصوبات مجمع عمومي ندارد.

ماده 55- افتتاح هر نوع حساب نزد بانکها و اخذ وام از بانکها و سایر موسسات اعتباری باید با تصویب هیأت مدیره و معرفی امضاهای مجاز صورت گیرد.

ماده 56- منابع مالي اتحاديه از طريق فعاليتهاي مندرج در ماده 3 اين اساسنامه و جذب اعتبارات و امکانات از منابع مختلف و دريافت حق­السهم هزينه­ها از اعضاء، همچنين از طريق هدايا و کمکهاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي و در چارچوب مقررات و ضوابط تأمين مي­گردد.

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده 57- در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را در چارچوب مقررات تصویب کند تغييرات مربوطه مطابق با ضوابط و مفاد اين اساسنامه جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها معرفي خواهد شد.

ماده 58- کلیه اموالی که از منابع عمومی و دولتی در اختیار اتحادیه قرار گرفته و کلیه هدایایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به اتحادیه تحویل گردیده با لغو مجوز یا انحلال آن باید مسترد و در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.

ماده 59- در صورت انحلال اتحادیه و انتخاب هیات تصفیه، هیات مذکور موظف است پس از رسیدگی به کلیه حساب­ها و پرداخت بدهی­ها و وصول مطالبات، خاتمه دادن به کارهاي جاري، اجراي تعهدات اتحادیه، باقی مانده دارایی مسلم اتحادیه اعم از اموال منقول و غیر منقول را در اختیار دستگاه ناظر قرار دهد.

ماده 60- حضور نماينده دستگاه ناظر در جلسات هيأت مديره بلامانع و در مجامع عمومي اتحاديه استان بعنوان ناظر ضروري بوده و دعوت کننده جلسات فوق، ملزم به ارائه دستور جلسات و دعوت از نماينده آن دستگاه حداقل 10 روز قبل از برگزاري جلسه خواهد بود.

تبصره: در مجامع عمومي که دستور جلسه آن انتخاب اعضاء هيأت مديره و بازرسين باشد دعوت و حضور نماينده سازمان دارالقرآن الکريم الزامي است. ارسال دستور جلسه و دعوت از نماينده فوق حداقل 15 روز قبل از برگزاري جلسه صورت خواهد گرفت.

ماده 61- در صورت بروز اختلاف بین اتحادیه و اعضای آن موضوع اختلاف با رعايت مفاد اين اساسنامه برای داوری به دستگاه ناظر ارجاع خواهد شد و چنانچه بین اتحادیه و اتحادیه استان دیگر اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به سازمان دارالقرآن الکريم جهت داوری ارجاع می شود.

ماده 62- عضويت اتحاديه استان در انجمن­هاي داخلي و يا خارجي و هرگونه همکاري و مشارکت با سازمانهاي بين­المللي داخلي و خارجي و عقد قرارداد و امضاء تفاهم­نامه و شرکت در همايشها و دوره­هاي آموزشي خارج از کشور منوط به اخذ مجوز از دستگاه ناظر مي­باشد.

ماده 63- اتحاديه استان مي­تواند با تصويب مجمع عمومي عادي به عضويت اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي کشور درآيد.

تبصره: انتخاب نماينده يا نمايندگان اتحاديه استان از بين اعضاء جهت شرکت در مجامع عمومي اتحاديه مؤسسات قرآني مردمي کشور، بعهده معرفي هيأت مديره اتحاديه استان بوده و معرفي آنان به اتحاديه كشور با امضاء مدير مجاز  اتحاديه صورت مي­گيرد.

این اساسنامه در 63 ماده و 67 تبصره در مجمع عمومی ................................مورخ ....................... به تصویب رسید و آنچه در آن پیش بینی نشده تابع قوانين جاري و ضوابط سازمان تبلیغات اسلامی می­باشد.


 

اطلاعات و نحوه تماس:

تلفن 1501
نمابر -
پیامک 10001501000037
آدرس اصفهان، خیابان آیت الله کاشانی، چهار سوق، ابتدای کوچه روضاتیان
کدپستی 8183975453
ایمیل etehadyeisf@gmail.com
سایت http://www.isfquranyet.ir/