مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان

مجمع خیرین سلامت اصفهان، سازمانی مردم نهاد است که با هدف فراهم آمدن امکان شناسایی و ساماندهی خیّرین فعال در امر سلامت استان و برنامه ریزی برای بهره گیری صحیح از کمک ها و مشارکت های مردمی و هدایت این کمک ها به اولویت های استان در حوزه سلامت، در تاریخ 1394/06/01 به شماره 4433 به شناسه ملی 14005196212 در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسید و فعالیتش را به طور رسمی آغاز کرد.

محتویات

 1. اهداف و وظایف مجمع

 2. وظایف مجمع عمومی مؤسس

 3. وظایف مجمع عمومی عادی امنا

 4. وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 5. وظایف و اختیارات هیات مدیره

 6. وظایف بازرسی

 7. اختیارات و مسئولیت های مدیرعامل

 8. هيات امنا مجمع 

 9. اسامی مؤسسین 

 10. مدیرعامل مجمع 

 11. هیات مدیره مجمع

 12. اطلاعات و نحوه تماس

اهداف و وظایف مجمع

 • هدفمندکردن فعالیت‌های خیّرین در راستای نیازهای حوزۀ بهداشت و درمان، شامل احداث، تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی.
 • تلاش جهت هماهنگی و حمایت معنوی و قانونی از فعالیت‌های مؤسسات خیریه در بخش بهداشت و درمان سلامت.
 • برنامه‌ریزی و فرهنگ‌سازی جهت حضور فعال خیّرین و نیکوکاران جامعه برای سرمایه‌گذاری در توسعۀ خدمات بهداشتی و درمانی و سلامت.
 • تلاش در جهت احیا و توسعۀ فرهنگ و سنّت اسلامی و تجلیل از خیّرین و واقفین عرصۀ سلامت.
 • همکاری با مجمع خیّرین سلامت کشور در راستای ایجاد وحدت رویّه در سطح ملی و هماهنگی با دستگاه اجرایی خیّرین و خیریه‌های بهداشتی، درمانی و سلامت.
با تغییر نام «مجمع خیریه‌های درمانی استان اصفهان» به «مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان» و به انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، مسئولیت مدیرعاملی مجمع خیّرین سلامت استان اصفهان به جناب آقای حاج سیّد حسین رضازاده واگذار گردید. در طی قریب یک دهه مدیریت ایشان در دو مجمع، اقدامات مبارکی انجام شده است که احداث مجتمع‌های خدمات درمانی از آن‌جمله است.

روش اجرای هدف

 1. ارائه اولویت های مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان و سلامت در بخش عمرانی، تجهیزاتی و مددکاری
 2. برگزاری جلسات هم اندیشی فیمابین مسئولین دستگاه های اجرائی حوزه بهداشت و درمان با خیرین و موسسات خیریه فعال در حوزه بهداشت و درمان
 3. برگزاری جشنواره های به منظور تجلیل از خدمات خیرین برتر و معرفی چهرههای ماندگار و بزرگداشت نام آوران در حوزه بهداشت و درمان
 4. برنامه ریزی جهت حفظ و حراست از اقدام های خیرین در راستای احیای سنت و فرهنگ اسلامی و معرفی جایگاه و ارزش خدمات خیرین از دیدگاه قرآن و اهل بیت (ع)
 5. تشکیل کارگروه ویژه جهت تسهیل روند اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط برای تشکل های خدمات بهداشتی، درمانی در حوزه سلامت و انعقاد تفاهم نامه با شهرداری ها جهت صدور مجوزهای لازم برای کارهای عمرانی در حوزه بهداشت و درمان

وظایف مجمع عمومی مؤسس

 1. انجام اقدامات اولیه برای تاسیس مجمع
 2. تهیه و طرح اساسنامه و تصویب آن
 3. انتخاب اعضاء هيأت امنا
 4. انتخاب اولین مدیران و بازرسان

وظایف مجمع عمومی عادی امنا

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان (اصلی و علی البدل)
 2. استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرسی (ها)
 3. تعیین خط مشی کلی مجمع
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره
 5. تعیین عضو جانشین هیات امنا
 6. تصویب ترازنامه و بودجه مجمع
 7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها
 8. عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

وظایف مجمع عمومی فوق العاده

 1. تصویب تغییرات اساسنامه
 2. بررسی وتصویب یا رد انحلال مجمع
 3. تغییر در میزان سرمایه
 4. انحلال قبل از موعد؛
 5. هرگونه تغییر در ماهیت

وظایف و اختیارات هیات مدیره

 1. حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
 2. رسیدگی به حسابها، پرداخت دیوان و وصول مطالبات
 3. اجرای مصوبات مجامع عمومی
 4. افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی
 5. تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثابتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش ( مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی باحق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده

وظایف بازرسی

 1. بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی امنا
 2. مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی
 3. گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی امنا
 4. اظهار نظر کتابی درباره صحت صورت دارایی، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیات مدیره و مدیران در اختیارات مجمع عمومی گذاشته اند
 5. سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرسی قرار داده است

مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیتهای ذیل می باشد

 1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره
 3. نگهداری دارایی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر
 4. اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد
 5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای مجمع به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی
 6. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ار سال به مجمع عمومی
 7. تهیه پیش نویس آئین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره
 8. نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر
 9.  پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره
 10. انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود

اسامی مؤسسین

 1. حضرت آیت الله طباطبایی نژاد
 2. دکتر طاهره چنگیز
 3. احمد فامیل دردشتی
 4. علی سلیمان نژاد
 5. محمدرضا شاه ناصر
 6. عباس انگوری زاده
 7. حاج رسول صدری
 8. دکتر محمدعلی عطاری
 9. سید محمدباقر حجازی
 10. محمد اعتزازیان
 11. بنفشه خاموشیان
 12. مهدی فیروزی
 13. دکتر پرویز کاشفی
 14. محمد حسين صديقی پور
 15. مهندس کجانی
 16. سيد محمد علوی
 17. دکتر حسین سعیدی
 18. قدیرعلی مختاری
 19. مجتبی حقايق
 20. حاج اصغر صبوری
 21. منصور گلناری
 22. جواد بهمن پور
 23. دکتر احمد سبحانی
 24. حسين اسدی
 25. دکتر مهرداد معمارزاده
 26. علی قربانی پور
 27. حاج کریم بیگی
 28. عبدالرضا یوسفیان
 29. محمد علی سرمست زاده
 30. سید حسین سیدنا
 31. نورالدین سلطانیان
 32. اکبر طلامینایی
 33. محمدعلی خامی
 34. علی رجالی
 35. دکتر مصطفی امینی
 36. جمال ملک نائینی
 37. مهدی اذانی
 38. سیدحسین رضازاده
 39. دکتر ملیحه سلیمانیان
 40. علی محمد سهرابی
 41. اکبر کلاهدوزان
 42. رضا حاج رستم
 43. مرتضی بهبهانی
 44. همایون ناجی
 45. حاج حسين احمدي
 46. دکتر سید ریحان میردامادی
 47. دکتر سید حسن امامی
 48. مرتضی ملااحمدی
 49. سیدمصطفی بحق
 50. دکتر سيد جلال ضيايي

مدیرعامل

سیدحسین رضازاده

هیات مدیره مجمع 

 1. حاج احمد فامیل دردشتی
 2. حاج سیدحسین رضازاده
 3. حاج محمدعلی خامی
 4. حاج علی سلیمان نژاد
 5. عبدالرضا یوسفیان
 6. دکتر مهدی اذانی
 7. دکتر مصطفی امینی
 8. دکتر نورالدین سلطانیان
 9. حاج جمال ملک نائینی
 10. سیدمحمد علوی
 11. سیدمحمدباقر حجازی
 12. همایون ناجی
 13. دکتر ملیحه سلیمانیان
 14. جواد بهمن پور
 15. بنفشه خاموشیان

اطلاعات و نحوه تماس:

تلفن 031-32731080
نمابر -
آدرس  اصفهان- خیابان نشاط- ابتدای خیابان هشت بهشت غربی- ساختمان بعثت (سامسونگ)- طبقه دوم
کدپستی -
ایمیل isfahan.salamat@gmail.com
سایت isfahan-salamat.ir