همکاری در برگزاری بزرگداشت و معرفی شخصیت آیه الله شهید سید حسن مدرس