صوتی و تصویری

گفتگوی شبکه افق با مدیرعامل موسسه اهل البیت؛ سیدحسین رضازاده

حضور مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت حاج سیدحسین رضازاده در شبکه افق برنامه ماه نشان

ترنم بندگی

معرفی مؤسسه قرآن و عترت تحقیقات و نشر معارف اهل البیت(ع) و مصاحبه با مدیرعامل این موسسه حاج سیدحسین رضازاده در رمضان 1394