نشست صمیمی هنرمندان اصفهان باحضور استاد فرشچیان؛ هنرستان هنرهای زیبای اصفهان 1395/2/24