اختتامیه جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی مهر سلامت؛ 1397/07/26