مراسم یادواره فاطمه پرورش با عنوان «دختر آسمانی»؛ سالن اجتماعات مؤسسه اهل البیت (ع)؛ 1395/3/14