دیدار مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت با حضرت آیت الله العظمی شیخ جعفر سبحانی در دفتر ایشان