همکاری در برگزاری چندین دوره سمینار روحانیون همکار سازمان حج و زیارت