همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی معارف مهدویت ویژه طلاب حوزه علمیه و دانشجویان