یادمان هفته وقف به خیرین و واقفین برجسته

یادمان هفته وقف به خیرین و واقفین برجسته؛ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان