آقای حاج علیرضا مهرپرور

لوح تقدیر اهدایی به
آقای حاج علیرضا مهرپرور
 
به پاس 
 

تاریخ اهداء: 1387

مراسم اهداء لوح تقدیر: ضریح نور

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها