آقای دکتر علیرضا قائلی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای علیرضا قائلی
مدیر هماهنگی و پشتیبانی خبر صدا و سیمای مرکز اصفهان
 
به پاس همکاری های ارزشمند ایشان با مجمع خیریه های درمانی استان اصفهان در راستای اطلاع رسانی و پوشش خبری مناسب و انعکاس فعالیت های انجمن های خیریه از طریق رسانه تصویری
 

تاریخ اهداء:

مراسم اهداء لوح تقدیر: تجلیل از خیرین و نیکوکاران عرصه سلامت