آقای عباس شاهزیدی

لوح تقدیر اهدایی به
آقای عباس شاهزیدی
 
به پاس ارائه اشعار غدیریه توسط این شاعر فرهیخته و انتخاب اثر ایشان از سوی کمیته داوران به عنوان یکی از بهترین آثار رسیده مفتخر به دریافت لوح تقدیر گردیدند
 

تاریخ اهداء: 1394/07/09

مراسم اهداء لوح تقدیر: جشن عید سعید غدیر 1436

تاریخ و محل تولد: 
تحصیلات:  
مسئولیت ها