حاج عباس انگوری زاده

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: حاج عباس انگوری زاده
تاریخ تولد:
مدرک و رشته تحصیلی: 
شغل: مؤسس و بنیانگذار بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه (س)
فعالیت های شاخص: 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان سلامت

 مؤسس و بنیانگذار بیمارستان و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه(س) 

عضو هیئت مؤسس و هیئت امنا ده ها انجمن خیریه بهداشتی درمانی در استان اصفهان

 دائر نمودن بخش دیالیز جهت ارائه خدمت به بیماران دیالیزی

 دائر نمودن کلینیک های تحصصی جهت رفاه بیماران
 دائر نمودن زایشگاه و ایجاد بخش NICU، در بیمارستان حضرت زهرای مرضیه (س)  ارائه خدمات دندانپزشکی، آندوسکوپی و کولونوسکوپی 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در مراسم بازدید پیشکسوتان، مدیران ارشد و هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان همراه با جامعه خیرین و نیکوکاران ، به منظور تجلیل از خدمات حاج عباس انگوری زاده، نشان حامی سلامت به همراه لوح تقدیر توسط مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.