حاج علی فیض

 

 

رزومه شخصیت های منتخب جهت دریافت نشان حامی سلامت

نام و نام خانوادگی: حاج علی فیض
تاریخ تولد: 1308، اصفهان
مدرک و رشته تحصیلی: 
شغل: مؤسس و بنیانگذار بیمارستان فیض، مرکز چشم پزشکی فیض، مرکز پزشکی صدیقه طاهره(س) و بیمارستان سیدالشهداء

فعالیت های شاخص: 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ملاک انتخاب اهداء نشان سلامت

 مؤسس و بنیانگذار بیمارستان فیض

Image result for ‫دکتر هزار‬‎ مؤسس و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی پزشکی حضرت صدیقه طاهره(س)

 مؤسس و بنیانگذار مرکز چشم پزشکی فیض

 حضور فعال و تأثیرگذار در حوزه نیکوکاری در عرصه سلامت
 مؤسس و بنیانگذار بیمارستان سیدالشهداء مشارکت در ده ها پروژه در حوزه سلامت

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

تاریخ و مراسم اهداء نشان

در مراسم بازدید پیشکسوتان و مدیران ارشد و هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان اصفهان همراه با جامعه خیرین و نیکوکاران ، به پاس همت عالیه و حضور تاثیرگذار خانواده محترم فیض در توسعه مراکز درمانی در بخش های مختلف در اصفهان، نشان حامی سلامت به همراه لوح تقدیر توسط مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان به ایشان اهداء گردید.