آیین افتتاح ساختمان جدید موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیّنه 1395/4/12