دیدار آیت الله العظمی سید علی میلانی با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1393/02/13