دیدار حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1385/10/18

حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین در سالن همایش خدیجه کبری
حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین
حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین در سالن همایش خدیجه کبری
حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین در سالن همایش خدیجه کبری
حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین و آقای سیدحسین رضازاده در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین و آقای سیدحسین رضازاده در پیش فضای ورودی به تالار اجتماعات
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه مشترک  حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه مشترک   حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
جلسه مشترک  حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت
حجت الاسلام و المسلمین سعید معمار منتظرین