دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی با معاونین موسسه اهل البیت؛ 1385/02/11

دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی؛ رئیس حوزه علمیه دارالحکمه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی؛ رئیس حوزه علمیه دارالحکمه با معاونین موسسه اهل البیت
دیدار حجت الاسلام و المسلمین کشکولی؛ رئیس حوزه علمیه دارالحکمه با معاونین موسسه اهل البیت