دیدار مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت؛ 1391/07/30

دیدار لطفعلی چاوشی؛ مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1391/07/30
دیدار لطفعلی چاوشی؛ مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1391/07/30
دیدار مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با مدیرعامل و معاونین مؤسسه اهل البیت علیهم السلام؛ 1391/07/30