فیمابین مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت و استاندار اصفهان و پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تفاهم نامه برگزاری همایش بین المللی غدیر

فعالیت ها: اجراي سياست‌‌هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هایي که از بودجة عمومي دولت استفاده مي‌‌نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌‌ها و مؤسسات عمومي غيردولتي

دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی
استاندار اصفهان

تاریخ تأسیس: 1360
فعالیت هاپژوهش و تحقیق و تتبع در تمامی حوزه‌های علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و کمک به توسعة بیشتر علوم انسانی در کشور

دکتر حمیدرضا آیت اللهی 

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ تأسیس: 1385
فعالیت ها: تولید محتوای علوم اسلامی در زمینه های قرآن، حدیث، نهج البلاغه، مهدویت، دانشنامه اسلامی، غدیر، ادعیه وزیارات، وقف، علامه مجلسی، کتابخانه دیجیتال و رجال
حاج سیدحسین رضازاده
تولیت و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام