فیمابین مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت و دانشگاه اصفهان

تاریخ تأسیس: 1325 شمسی
فعالیت ها : گام برداشتن در مسیر توسعه علمی، پرورش استعدادهای درخشان، تأسیس دانشکده های علوم پایه، پزشکی و ...

محمد حسین رامشت
ریاست دانشگاه اصفهان

تاریخ تأسیس: 1385 شمسی
فعالیت ها : تولید محتوای علوم اسلامی در زمینه های قرآن، حدیث، نهج البلاغه، مهدویت، دانشنامه اسلامی، غدیر، ادعیه وزیارات، وقف، علامه مجلسی، کتابخانه دیجیتال و رجال
حاج سیدحسین رضازاده
تولیت و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام