منشور اهداف مؤسسه اهل البیت علیهم السلام

محتوای هر دست نوشته، تحقیق و یا مقاله، با هدف پاسخ به یک پرسش و رفع یک نیاز فکری تحریر می شود و انسان امروز، برای دستیابی به پاسخ پرسش های خود، حتی المقدور در ابتدا به کتابخانه ها و کتابفروشی های بزرگ مراجعه می کند. با این وجود پرسش از یک عالم یا دانشمند، ارجحیت بیشتری دارد زیرا در کوتاه ترین زمان، بهترین پاسخ با توجه به نیاز و میزان درک مخاطب، ارائه می شود.
ارتباط با مراکز و پایگاه های اسلامی راه های مطمئنی هستند که دسترسی به کتابخانه ها و دانشمندان را امکان پذیر تر و آسان تر می نماید.
اما سوال این است که برقراری چنین ارتباطاتی، برای چند درصد از انسان ها امکان پذیر است؟ و آیا روزانه از چند درصد از پرسش ها، به دلیل عدم امکانات و ارتباطات بی جواب می مانند.
 
شايد بتوان گفت که تمام اهداف و خدمات مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل‌البيت «علیهم السلام» در منشور اهداف بيان شده است. اين منشور از پنج رأس ذيل تشکيل می‌شود:
  • دانش: مبين کتب و منابع اسلامی از جمله: تحقيقات، مقالات و تمام اطلاعات و منابع متنی، صوتی و تصويری اسلامی
  • دانش-مند: مبين علماء و دانشمندان اسلامی از جمله: مولفين، محققين، انديشمندان و متفکران اسلامی
  • دانش-گاه: مبين مراکز يا پايگاه‌های اسلامی از جمله: مساجد، مدارس، حوزه‌ها و دانشگاه‌ها
  • دانش-جو: مبين دارنده سوال، کسی که برای پرسش خود، در پی پاسخ مناسب است.
  • حق‌-جو: مبين تشنگان حقيقت و علاقمندان به اسلام، کسانی که يا با اسلام بيگانه‌اند و يا در صدد مطالعه، پژوهش و بررسی اصول و تعاليم اسلامی هستند.
مشخص است که پرسش و پاسخ، تحقيق و مباحثه و نشر و ترويج علوم اسلامی، تنها در پناه ارتباط هر يک از رئوس اين منشور با يکديگر انجام می‌گيرد. به عنوان مثال، يک دانش-جو تنها در پناه ارتباط با دانش، دانش-مند و يا دانش-گاه می‌تواند به پاسخ پرسش‌های خود دست يابد و زمينه‌های رشد و تکامل را در خود تقويت نمايد. مباحثه و تبادل نظر بين علماء و دانشمندان اسلامی موجب ارتقاء سطح تفکر و انديشه و انجام تحقيقات گروهی و نيز افزايش توليدات علمی، بر اساس نيازهای فکری و دينی جامعه بشری خواهد بود.
ارتباط تمام رئوس با کتاب، به عنوان منبع دانش نيز امری بديهی است. معنی کردن قرآن با قرآن و يا تفسير قرآن با علوم و معارف اهل‌البيت «علیهم السلام»، مثال مناسبی است که رابطه دانش با دانش را بيان می‌کند. مشخص است که هر چه اين ارتباطات، از لحاظ معيارهای کمّی و کيفی افزايش يابد به همان نسبت نيز جوامع اسلامی از لحاظ علمی، دينی و فرهنگی، رشد و توسعه خواهند يافت.
مؤسسه تحقيقات و نشر معارف اهل‌البيت «علیهم السلام»، با آگاهی به اين مطلب بر آن شده است که با بهره‌گيری از آخرين تکنولوژی‌های بشری، ابزارهايي را فراهم نمايد تا تمام رئوس پنج گانه اين منشور، در هر نقطه از جهان، به سادگی و سهولت، با آرامش و امنيت و با گستردگی و کيفيت، با يکديگر ارتباط برقرار کنند و آن گونه که شايسته و مورد رضايت ولی الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن «علیهم السلام» است به رشد و اعتلای خود ادامه دهند.
مشخص است که با راه‌اندازی اين سيستم، همه پرسش‌ها امکان طرح دارند و افراد از پرسيدن سوالات خود صرف نظر نمی‌کنند و در مقابل، با حضور علماء و دانشمندان مختلف در اين سيستم، در کوتاه ترين زمان، پاسخ‌های متعدد و کاملی به پرسش‌ها داده می‌شود و زمينه‌های انجام تحقيقات جديدی که نياز بيشتری به آنها احساس می شود، فراهم می‌گردد، علماء و دانشمندان، با امکان دسترسی به خيل عظيمی از کتب و منابع ديجيتالی و نيز در پناه دسترسی به ديگر علماء و دانشمندان و ارتباط با مراکز و پايگاه‌های اسلامی، به خوبی می‌توانند تحقيقات گروهی و برنامه‌ريزی شده‌ای را به تکامل برسانند و با دانشمندان اديان ديگر به مباحثه بپردازند و حق‌جويان و انسان‌های تشنه‌ای را که به دنبال حقيقت می‌گردند به دريای علوم اسلامی و معارف اهل‌البيت «علیهم السلام» راهنما باشند.
 

منبع: طریق ماندگاری (ویژه نامه معرفی مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام») تابستان 1386