عضو هیئت امناء انجمن خيريه كوثر ولايت بيمارستان امين اصفهان

نهاد (انجمن خيريه امداد و درمان كوثر ولايت بيمارستان امين) با شماره پروانه 20/1/105947 روز چهارشنبه دوازدهم خرداد ماه سال 89 همزمان با سالگرد ميلاد حضرت زهرا(سلام الله علیها) با حضور جمعي از خيرين نيك انديش عرصه سلامت استان تشكيل شد.

اعضاي اين خيريه كه متشكل از 9 نفر عضو اصلي و 2 نفر عضو علي البدل و همچنين 2 بازرس اصلي و2 بازرس علي البدل مي باشند كه با اكثريت آرا انتخاب شدند.

با توجه به اينكه اين مركز، روزانه پذيراي بسياري از بيماران نيازمند ازسراسر استان مي باشد وجود يك تشكل خيريه در جهت بهبود ارايه خدمات به اين قشر محروم و زحمتكش جامعه در محل بيمارستان ملموس بود تا با كمك خيرين سلامت، بيماران نيازمند فقط درد بيماري را داشته باشند و نگراني آن ها از بابت هزينه هاي درماني به حداقل برسد،علاوه بر آن، تشكيل خيريه كوثر ولايت در اين مركز درماني ،كمك و ياري گرفتن از خيرين محترم عرصه سلامت براي ارتقاء سطح خدمات درماني به بيماران نيازمند مي باشد.

اهداف

1- ارايه خدمات حمايتي، رفاهي در راستاي انجام امور درماني و تامين تسهيلات مورد نياز بيمارستان به ويژه بيماران نيازمند و همراهان آن ها در صورت ضرورت با همكاري واحد مددكاري، رياست، مديريت بيمارستان

2- ارايه پيشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزايش كيفيت سطح خدمات درماني

3- توسعه و ترويج فرهنگ تكريم بيماران در بين آحاد جامعه به ويژه جامعه پزشكي و پيرا پزشكي بر اساس قوانين و دستورالعمل ها

4- پيگيري بهبود سرويس دهي اورژانس بيمارستان امين به بيماران با توجه به موقعيت حساس اين اورژانس در سطح شهر و استان اصفهان به ويژه تكريم ارباب رجوع (بيمار و همراه بيمار)

5- حمايت و پشتيباني از اجراي طرح پزشك خانواده مناطق شهري و روستايي از طريق تدارك سطح سوم ارايه خدمات و ارتقا سلامت به ويژه آحاد مردم جامعه تحت پوشش بيمارستان امين

اهم فعاليت ها و اقدامات

1- كمك هاي مالي براي بازسازي بخش زايشگاه بيمارستان

2-كمك هاي مالي براي ياري رساندن به بيماران بي بضاعت

3- اهداي هداياي نقدي و غير نقدي شامل كمك هزينه سفر به مشهد مقدس جهت تقدير و تشكر از همكاران خدوم و زحمتكش مركز

4- ارايه پيشنهادات و نقطه نظرات به منظور افزايش كيفيت سطح خدمات درماني

5- کمک های مالی برای بازسازی بخش ICU3 و بخشی از تجهیزات آن

6 -کمک های مالی برای تجهیز و راه اندازی بخش دیالیز

7- کمک های مالی برای بازسازی بخش اورژانس مرکز

8- کمک های نقدی و غیر نقدی  به صورت متفرقه

و ....

طرح ها و برنامه هاي آينده

1- كمك هاي مالي براي بازسازي بخش هاي فرسوده بيمارستان

2- افزايش ميزان كمك هاي مالي براي كمك به بيماران بي بضاعت

3- ارايه راهكارهاي مناسب براي افزايش رضايت مندي بيماران و مراجعين

 

اطلاعات و نحوه تماس:

نحوه تماس  
تلفن 031-4459001-4455051
نمابر 4459002
پیامک -
آدرس اصفهان، ميدان شهدا، خيابان ابن سينا، مركز آموزشي درماني امين
کدپستی 8148653141
ایمیل amin@mui.ac.ir
سایت amin.mui.ac.ir