آقای دکتر مصطفی معین

آقای دکتر مصطفی معین؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری
لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر مصطفی معین

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خیّر نمونه در تامین مأوا و خوابگاه برای دانشجویان کشور»
 

تاریخ اهداء: 1381/02/28

تاریخ و محل تولد:1330/01/11 شمسی- نجف آباد
تحصیلات: پزشک متخصص کودکان
مسئولیت ها: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 

جزئیات بیشتر

آقای دکتر مصطفی معین  وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ تقدیر بابت تامین مأوا و خوابگاه برای دانشجویان کشور

برادر گرامی جناب آقای سیّدحسین رضازاده
اقدامات خیرخواهانه و مؤثر آن برادر ارجمند در تأمین مأوا و خوابگاه برای دانشجویان کشور در خور تقدیر و سپاسگزاری است
امید است این خدمات ارزنده که در تحصیل علم، رشد و بالندگی جوانان ایران اسلامی نقش بسزایی دارد، مرضی درگاه خداوند منّان نیز واقع شود.
با آرزوی توفیق الهی
دکتر مصطفی معین
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
بیست وهشتم اردیبهشت ماه 1381