آقای دکتر علیرضا صالح

آقای دکتر علیرضا صالح؛ معاون استاندار و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان
دست نوشته

آقای دکتر علیرضا صالح

معاون استاندار و رئیس سازمان مديريت و برنامه ريزی استان اصفهان
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/02/24

محل تولد: اصفهان، خور و بیابانک
تحصیلات: دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
مسئولیت ها:رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، معاون امور  مجلس، استان‌ها و پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، عضو هيئت عامل و معاون برنامه‌ريزي، توسعة منابع و امور پشتيباني سازمان خصوصي‌سازي، معاون برنامه‌ریزی استاندار اصفهان، معاون دفتر امور بازرگانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور 

بسمه تعالی

جای خوشحالی دارد که خیرین محترم بویژه جناب آقای رضازاده با زحمات زیادی که تقبل فرموده اند این مجموعه عظیم را که به حق می توان بزرگترین کتایخانه دیجیتال در کشور می باشد را به سرانجام رسانده اند. از خداوند متعال برای این بزرگواران عزت، توفیق و سربلندی خواستارم.

و من الله توفیق
علیرضا صالح
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
85/2/24