آقای سید حسین قاسمی حسینی

سیدحسین قاسمی حسینی؛ کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دست نوشته

آقای سید حسین قاسمی حسینی

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/2/31

مسئولیت ها: مدیرکل برنامه ریزی و توسعه 

به نام خدا
مشاهده تلاش و پیگیر و خستگی ناپذیر دوستان در ایجاد محیط ارائه اطلاعات فرهنگی براساس فن آوریهای روز باعث خوشحالی بود، توفیق روزافزون در جهت گسترش این خدمات را از خداوند مسئلت دارم. انشاءالله زمینه همکاری با سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز فراهم شود.
حسین قاسمی حسینی
85/2/31