آقای مهندس سید امیر منصور برقعی

آقای امیر منصور برقعی
دست نوشته

آقای مهندس سید امیر منصور برقعی

معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام
تاریخ بازدید: 1386/03/06
 
مسئولیت ها: سفیر ایران در توکیو، معاون نظارت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهور، معاون اقتصادي وزارت امور خارجه، قائم مقام وزارت امور خارجه
                                              بسمه تعالی
تلاش فرهنگی‌مردمی دوستانی که به تأسیس و راه‌‌اندازی کتابخانة دیجیتالی (مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل‌‌البیت(ع)) منجر شده است و الگویی برای فعالیت‌‌های مبتنی بر مشارکت مردم و خیّرین در عرصه‌‌های اجتماعی و فرهنگی و نمایشگر وجهی از سیاست‌‌های مقام معظّم رهبری می‌‌باشد، شایان تقدیر و تشکر و تکرار و تکثیر است. امید آن‌ که این نمونه‌‌ها و توافق و سنخیت آن‌ها با بنیان‌‌های اسلامیایرانی توسعة فرهنگیاجتماعی کشور میتواند بود، سرمشق همة ما در ارتقا و بهبود نظام‌‌های اداری و اجتماعی قرار گیرد.
با آرزوی توفیق برای بانیان و مدیران مؤسسه
امیرمنصور برقعی
1386/03/06
معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور