آقای مهندس مازیار پرویزی

آقای مهندس مازیار پرویزی؛ کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
دست نوشته

آقای مهندس مازیار پرویزی

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/2/31

مسئولیت ها: مدیر عامل شرکت فناوری اطلاعات لاوین، مجری طرح کتابخانه دیجیتال «رسان» «http://www.khabaronline.ir/detail/96137/culture/book»

به نام خدا
تلاش وپیگیری بی وقفه دوستانی از حوزه فرهنگ ومعنویت دل هر شیفته ای را به وجود می آورد. آرزوی توفیق و موفقیت هر چه افزونتر در امتداد این مهم کمترین تلاش در جهت همنوا شدن با این اثر عظیم است.
                                                                                                       باتشکر
مازیار پرویزی
85/2/31