آقای کبیری

دست نوشته

آقای کبیری

در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام
تاریخ بازدید: 1386/01/29
                                                    بسم الله الرحمن الرحیم
دیدار از مرکزی که می رود تا بار دیگرآوای دلنشین معارف اهل بیت را ازموذنهای گنبدهای فیروزه ای شهر شهیدان به گوش جهانیان وتشنگان حقیقت اسلام ناب محمدی برساند یاد آور روایتی است که معصوم می فرماید ایرانیان سهم بزرگی در اسلام دارند و موسسه ای که می رود تا در راستای ندای امام علی (ع) که می فرمایند: معارف وحقیقت دین را از ما اهل بیت بگیرید انشاءالله پیام رسان اسلام ناب محمدی و معارف اصیل اهل بیت به گوش شیفتگان اسلام باشد.  
وعجل فی فرج مولانا صاحب العصروالزمان
کثیری
1386/01/29