آقای دکتر ایرج فاضل

لوح تقدیر اهدایی به
آقای دکتر ایرج فاضل
ریاست محترم جامعه جراحان ایران و بنیانگذار پیوند اعضاء
به پاس همکاریهای ارزشمند ایشان با مجمع خیرین سلامت و فعالیت های تاثیرگذارشان در حوزه خدمات اجتماعی خصوصا در حوزه سلامت
 

تاریخ اهداء: 1395/09/04

مراسم اهداء لوح تقدیر: نکوداشت دکتر ایرج فاضل که توسط سازمان نظام پزشکی اصفهان در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور شخصیت های برجسته، پزشکان عال رتبه کشوری و استانی و همکاران محترم برگزیده جامعه پزشکی اصفهان برگزار گردید 

تاریخ و محل تولد: 1318، اردستان 
تحصیلات: متخصص جراحی عمومی، فوق تخصص جراحی عروق و تروما
مسئولیت هارئیس فرهنگستان علوم پزشکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی، ریاست محترم جامعه جراحان ایران و بنیانگذار پیوند اعضاء، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی