پاسخ پیام تبریک انتصاب؛ شهردار شهر مقدس قم

حمد‏ و ‏سپاس ‏خاص ‏ذات ‏کريمانه‏ حضرت ‏حق ‏است‏ که‏ توفیق‏ خدمتگزاری‏ در ‏شهر‏ کريمه‏ اهل ‏بیت(ع) ‏را‏ نصیبمان ‏نمود.

برادر ارجمند جناب آقای سیدحسین رضازاده 
تولیت و مدیرعامل محترم مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

سلام ‏علیکم

با ‏احترام‏

بر خود ‏لازم ‏می ‏دانم ‏از‏ کرامت ‏طبع ‏بی‏ بدیل‏ و ‏لطف ‏و‏ احسان‏  بی‏ نظیر،‏ مراتب‏ مــودت ‏و‏ محبت‏ خود‏ را ‏که ‏با‏ ارســال ‏پیام‏ تبريک ‏نسبت ‏به ‏انتصاب ‏اينجانب ‏صمیمانه ‏بیان‏ داشته ‏ايد ‏به ‏رسم‏ ادب‏ و‏ ارادت متقابل ‏تشکر ‏نمايم.

‏امیدوارم ‏در‏ ظل‏ توجهات ‏حضرت‏ ولیعصر‏(عج) ‏و‏ با‏ همدلی ‏ و‏همکاری‏ جنابعالی ‏در ‏توسعه ‏کمی ‏و ‏کیقی ‏اهداف‏ متعالی‏ شهر‏ کريمه ‏اهل‏ بیت‏(س)‏ با‏ هم ‏انديشی،‏ همسویی،‏ همفکری، ‏تعامل و‏ تفاهم ‏سازنده ‏و ‏ارزنده ‏جنابعالی‏ موفق ‏و‏ مويد‏ باشیم. 

دکتر سیدمرتضی سقائیان نژاد
94/3/30
 
 
 
 

پیام حاج سیدحسین رضازاده

تولیت و مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت «علیهم السلام»