آقای بیژن حاجی علی اکبری و امیر هلاکویی

لوح تقدیر اهدایی

آقای بیژن حاجی علی اکبری و امیر هلاکویی

مسئول حوزه انجمن های علمی دانشجویی و مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
به آقای حاج سید حسین رضازاده «جهت برگزاری نشست علمی در سالن اهل بیت علیهم السلام و اشاعه تعلیم و تربیت و بسط و توسعه علم و دانش»
 
تاریخ اهداء: 1390/02/12
آقای بیژن حاجی علی اکبری مسئول حوزه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان و آقای امیر هلاکویی مسئول امور فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان؛ تقدیر بابت اشاعه تعلیم و تربیت و بسط و توسعه علم و دانش