آقای سید مرتضی بختیاری

سید مرتضی بختیاری؛ استاندار اصفهان
لوح تقدیر اهدایی

آقای سید مرتضی بختیاری

استاندار اصفهان
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خیر نمونه در حوزه فعالیت های اجتماعی»
 
تاریخ اهداء: 1387/04/10
 
تاریخ و محل تولد: 1331- مشهد
تحصیلات: حوزوی
مسئولیت ها: مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس- رئیس سازمان زندان ها- وزیر دادگستری- استاندار اصفهان- قائم مقام آستان قدس رضوی
آقای سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان؛ تقدیر از خیرین