دکتر قدرت الله نوروزی

دکتر قدرت الله نوروزی؛ شهردار اصفهان
لوح تقدیر اهدایی

دکتر قدرت الله نوروزی

شهردار اصفهان
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «کمک به بیماران در حوزه سلامت جامعه از لحاظ مادی و معنوی»
 
تاریخ اهداء: 1397/12/16
 
تحصیلات: دکترای حقوق عمومی
مسئولیت ها: عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، مدیر اسبق گروه حقوق دانشگاه اصفهان و شهردار اصفهان
لوح اهدایی دکتر قدرت الله نوروزی در راستای کمک به بیماران و برگزاری همایش als