آقای دکتر مصطفی معین

آقای دکتر مصطفی معین؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری
لوح تقدیر اهدایی

آقای دکتر مصطفی معین

وزیر علوم تحقیقات و فناوری
به آقای حاج سید حسین رضازاده به پاس «خیر نمونه در تامین مأوا و خوابگاه برای دانشجویان کشور»
 

تاریخ اهداء: 1381/02/28

تاریخ و محل تولد:1330/01/11- نجف آباد
تحصیلات: دکترای کودکان

مسئولیت ها: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و آموزش عالی، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 

جزئیات بیشتر

آقای دکتر مصطفی معین  وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛ تقدیر بابت تامین مأوا و خوابگاه برای دانشجویان کشور