آقای دکتر سید صادق سجادی

دکتر سید صادق سجادی؛ مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی
دست نوشته

آقای دکتر سید صادق سجادی

مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/17

تاریخ و محل تولد:  بهمن ماه 1333- کرمانشاه
تحصیلات: دکترای تاريخ و تمدن ملل اسلامی
تالیفات:طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی،تاريخنگاری در اسلام، ماهيت باشگاههای روتاری، تاریخ برمکیان و رسالة اخبار برامکه
مسئولیت ها: مدیر بخش تاریخ و عضو شورای عالی علمی مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی- دبیر شورای عالی علمی مرکز دایرۀ المعارف بزرگ اسلامی

جزئیات بیشتر

هو الباقی
بنده در خدمت جناب آقای بجنوردی ریاست محترم مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی به دعوت جناب آقای رضازاده از این مرکز بازدید کردم. بخصوص مطالعه وقف نامه و اساسنامه این موسسه و توضیحات آقای رضازاده بنده را واداشت تا در این نظر خود که دوره ایرانیان خیّر و خوش فکر و درست نیت، در این یکی دو دهه اخیر به پایان رسیده است، تعمق کنیم و در واقع آن را مورد تجدیدنظر قرار دهم. موسسه ای بزرگ با اهدافی والا در کار استقرار است و شاید بتوان آن را نخستین کتابخانه دیجیتال عمومی در کشور دانست. بر همه ایرانیان و خاصه دولت جمهوری اسلامی ایران لازم است به این موسسه یاری رسانند. با امید توفیق روز افرون بنیانگذار این موسسه.
سیدصادق سجادی
85/4/17