آقای دکتر سید محمد باقر کتابی

آقای دکتر سید محمد باقر کتابی
دست نوشته

آقای دکتر سید محمد باقر کتابی

در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/13

تاریخ و محل تولد: 1341 قمری مطابق با 1302 شمسی، اصفهان
تحصیلات: دکترای الهیات و عرفان و فلسفه اسلامی، تحصیلات حوزوی در سطح عالی
اساتید برجسته: آقای محمد مهریار، میرزا ابوالفضل همائی،حاج رحیم ارباب، حاج میرزا علی آقا شیرزای، آیت الله حاج شیخ مهدی نجفی، آیت الله حسین خادمی و آیت الله طیّب
تألیفات: رجال اصفهان در علم و عرفان و ادب و هنر، مقدمه بر کتاب (وحدت وجود) تألیف مرحوم استاد فضل الله ضیاء نور، ....
مسئولیت ها: اشتغال در امور قضایی، استاد دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی، عضویت در انجمن آثار و مفاخر اصفهان
باسمه تعالی
روز سه شنبه 85/4/13 باعنایت جناب آقای مهندس نیلفروشان موفق به دیدار موسسه عظیم کتابخانه اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام شدم واقعأ عظمت وجلال وجمال این موسسه آنچنان مرا مبهوت کرد که بارها وبارها آفرین گفتم به همت عالیه موسسان این مرکز مهم علمی بخصوص جناب آقای رضازاده حفظة الله تعالی ووفقة لما یحب ویرضی که پیوسته عمر با برکت او صرف این موسسات خیریه شده است.
واقعأ به هیچ وجه باور نمی کردم درصبح روز 15 شعبان که کلنگ این ساختمان زده می شد.در ظرف چهار سال چنین عظمتی به وجود آمده باشد.زیرا به این بنا باید (عظمت) اطلاق کرد نه (عظیم)
امیدوارم به زودی شاهد وناظرباشیم که محققان و پژوهندگان علم ودانش اهل بیت علیهم السلام از تمام این دنیا درمرکز علمی به تحقیق و دانش پرداخته اند انشاءالله تعالی
محمد باقر کتابی
85/4/13