آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی

دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی؛ رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی
دست نوشته

آقای دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی

رئیس دائره المعارف بزرگ اسلامی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/17

تاریخ و محل تولد: 1321شمسی، نجف اشرف
تحصیلات: دروس حوزوی در نجف و تهران
تالیفات:طرح دايرةالمعارف بزرگ اسلامی، اسلام، پژوهشی تاريخی و فرهنگی (مجموعه مقالات)،اقتصاد ما يا بررسيهايی دربارۀ مکتب اقتصادی اسلام (مترجم) و ...
مسئولیت ها: بنيانگذار مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهش های ايرانی اسلامی)، سرويراستار مجموعه دايرة المعارف بزرگ اسلامی، رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران

جزئیات بیشتر

بسمه تعالی
در تاریخ 1385/04/17 به اتفاق جناب آقای دکتر سیّد صادق سجادی از مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل‌البیت(ع) بازدید کردم. مؤسس خردمند این مؤسسه، جناب آقای حاج سیّد حسین رضازاده است که با دیدن این مؤسسه بدون اغراق در درون اذعان کردم که ایشان نابغه هستند. این مؤسسه درواقع یک مرکز تحقیقاتی است که همة منابع آن به‌صورت دیجیتالی عرضه می‌‌شود. درواقع حتی در اروپا و کشورهای پیشرفته هنوز چیز مشابهی ندیده‌‌ام که یک مرکزی و یا کتابخانه‌‌ای صرفاً دیجیتالی باشد. به‌هرحال، فکر می‌‌کنم این مؤسسه از آن کارهایی است که هم برای ایران افتخارآفرین است، هم در خدمت به اهل علم گام‌‌های مؤثری برمی‌دارد و هم باعث می‌‌شود که دیگران از چنین شیوه‌‌ای تبعیت نمایند.
اگر روزی بتوان کارنامة آقای رضازاده را مورد ارزیابی قرار داد، همین اندازه بسنده است که بگویند او بنیانگذار کتابخانة دیجیتالی است و من هم پنج هزار نسخة خطی دیجیتالی به این مرکز مهم هدیه می‌‌کنم.
 
کاظم موسوی بجنوردی
85/4/17
اصفهان