آقای سید محمد کاظم موسوی بجنوردی

دکتر سید محمد کاظم موسوی بجنوردی؛ رییس دائره المعارف بزرگ اسلامی
دست نوشته

آقای سید محمد کاظم موسوی بجنوردی

رییس دائره المعارف بزرگ اسلامی
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/17

تاریخ و محل تولد: 1321- نجف اشرف
تحصیلات: دروس حوزوی در نجف و تهران
تالیفات:طرح دايرةالمعارف بزرگ اسلامی، اسلام، پژوهشی تاريخی و فرهنگی (مجموعه مقالات)،اقتصاد ما يا بررسيهايی دربارۀ مکتب اقتصادی اسلام (مترجم) 
مسئولیت ها:بنيانگذار مرکز دايرة المعارف بزرگ اسلامی (مرکز پژوهشهای ايرانی- اسلامی)،سرويراستار مجموعه دايرة المعارف بزرگ اسلامی،رئيس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ايران.

جزئیات بیشتر

بسمه تعالی
در تاریخ 1385/4/17 به اتفاق جناب آقای دکتر سید صادق سجادی از موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت بازدید کردم. موسس خردمند این موسسه جناب آقای حاج سید حسین رضازاده است که با دیدن این موسسه بدون اغراق در درون اذعان کردم که ایشان نابغه هستند. این موسسه در واقع یک مرکز تحقیقاتی است که همه منابع آن به صورت دیجیتالی عرضه می شود. در واقع حتی در اروپا و کشورهای پیشرفته هنوز چیز مشابهی ندیده ام که یک مرکزی و یا کتابخانه ای صرفا دیجیتالی باشد. به هر حال فکر می کنم این موسسه از آن کارهایی است که هم برای ایران افتخار آفرین است هم در خدمت به اهل علم گامهای موثری بی بدیل را هم باعث می شود که دیگران از چنین شیوه ای تبعیت نمایند.
اگر روزی بتوان کارنامه آقای رضازاده را مورد ارزیابی قرار داد همین اندازه بسنده است که بگویند او بنیانگذار کتابخانه دیجیتالی است و من هم پنج هزار نسخه خطی دیجیتالی به این مرکز مهم هدیه می کنم.
کاظم موسوی بجنوردی
85/4/17
اصفهان