حجت الاسلام و المسلمین رسول ملکیان اصفهانی

حجة الاسلام و المسلمین رسول ملکیان اصفهانی
دست نوشته

حجت الاسلام و المسلمین رسول ملکیان اصفهانی

مسئول روابط عمومی حوزه علمیه استان اصفهان
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/21

محل تولد: 1344شمسی، اصفهان
تحصیلات: خارج فقه و اصول (رشتة تخصصی: فلسفه و عرفان، گرایش قرآن)
تألیفات: چهار جلد کتاب در حوزة خانواده، اسرار سحر و جادو از دیدگاه علم و فلسفه، دائره‌المعارف علم مفاهیم‌شناسی در قرآن، طرح جامع تهذیب، ازدواج‌ م‍وق‍ت‌ و راه‍ک‍اره‍ا، سفرنامة شورای عالی حوزه‌های علمیه به اصفهان، آثار و برکات زیارت اهل قبور، ازدواج‌ م‍وق‍ت‌ و راه‍ک‍اره‍ا، اس‍رار س‍ح‍ر و ج‍ادو، حسین چراغ جهان‌تاب، زفاف، گوهری در صدف (حجاب)، مراحل س‍ی‍ر و س‍ل‍وک‌ و طری‍ق ع‍ش‍ق‌ و ع‍رف‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍رف‍ای‌ ب‍زرگ‌  و دارای مقالات متعدد
اساتید برجسته:آیت‌الله‌العظمی مظاهری،  آیت‌الله مهدی اجلوئیان، آیت‌الله علامه حسن‌زاده آملی، علامه عبدالله جوادی آملی، آیت‌الله صادقی، آیت‌الله فاضل لنکرانی، آیت‌الله صافی، آیت‌الله اعتمادی، حجج اسلام: ستوده، روحانی، اجلوئیان، ابراهیمی
مسئولیت ها: مسئولیت آموزش و مشارکت همگانی در نیروی انتظامی، مسئولیت‌های تبلیغات اسلامی، همکاری وتأسیس مرکز مطالعات ملل و نحل در اصفهان، هیئت علمی و مسئول بخش قرآن مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل‌بیت(ع)، مسئول مرکز تحقیقات حوزة علمیة اصفهان، دبیر سومین جشنوارة علامه حلی استان اصفهان، رئیس مدرسة علمیة ناصریه، مسئول انتشارات حوزة علمیة اصفهان، مسئول روابط عمومی حوزه‌های علمیة استان اصفهان، مدیر مجتمع آموزش‌های کاربردی حوزه‌‌های علمیة استان اصفهان
 
بسمه تعالی
در روز چهارشنبه 85/4/21 از مؤسسة تحقیقات و نشر معارف اهل‌‌البیت(ع) بازدید نمودم، بر واقف و بانی آن آفرین گفتم و باید تشکر کرد که خداوند چنین سعادت و توفیقی را به ایشان داده است.
امید است این سرمایه‌‌گذاری به‌نحو احسن در راه اهداف عالیة مقدس اسلام مورد بهره‌‌برداری قرارگیرد و الگویی برای بانیان خیر گردد و حتی الگویی برای دولتمردان جمهوری اسلامی. والسلام.
رسول ملکیان اصفهانی