دکتر فرامرز رضوی

دکتر فرامرز رضوی؛ استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
دست نوشته

دکتر فرامرز رضوی

استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
در دفتر یادبود موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت علیهم السلام

تاریخ بازدید: 1385/4/3

 

بسمه تعالی
بسیار خوشحال هستم که در خدمت افرادی با انگیزه و با نیت پاک در جهت نشر آثار و ارزش های تشیع هستم. این مجموعه در نظر اول بسیار فعال و با برنامه به نظر می رسد و امید است که این انگیزه و برنامه در طول حرکت سخت در آینده نیز پابرجا باشد انشاءالله به یاری خداوند اینطور خواهد بود. انشاءالله کسانی که علمی و اندوخته ای از تجربه دارند بتوانند در هر کجا که هستند در مسیر ارزشمند ترویج اسلام و تشیع قدم بردارند.
ساعت 9:10 بامداد در روز سوم تیرماه 1385 
فرامرز رضوی
استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان