استاد رضا بدرالسماء

لوح تقدیر اهدایی به
استاد شاخص و عالی مقام جناب آقای حاج رضا بدرالسماء
 
 
به پاس خدمات ارزشمند هنری که افتخار کشور و استان اصفهان محسوب می گردد به ویژه اثر ارزشمند این استاد فرهیخته در رابطه با تابلوی ویژه شهدای فاجعه منا
 

تاریخ اهداء: 1395/06/29

مراسم اهداء لوح تقدیر: مراسم یادبود شهدای فاجعه منا در اصفهان 

تاریخ و محل تولد: 1328/09/05
فعالیت ها: اخذ درجه یک هنری، نگارگری تصاویر کتاب رباعیات خیام به پنج زبان، نگارگری تصاویر کتاب رباعیات خیام به دو زبان، نگارگری تصاویر کتاب غزلیات حافظ