تألیفات

تولیت و مدیرعامل مؤسسة اهل‌‌البیت(ع) در حوزه‌‌های متعدد اجتماعی و امور خیر و کمک‌‌رسانی به اقشار مختلف جامعه فعالیت‌‌های مجدّانه‌ای دارند؛ به‌‌ویژه کوششی شبانه‌‌روزی‌شان در ایجاد و نگهداری و تولیت مجموعة بی‌نظیر مؤسسه که چون نگین انگشتری نه تنها در اصفهان بلکه در گسترة ایران اسلامی به‌‌عنوان نمونه و شاخص، تلالؤ و روشنی‌بخش طالبان حق و حقیقت و علم و آگاهیِ متأثر از کلام وحی و سیرة ائمة هدی(ع) است. به‌موازات این تلاش‌ها، به‌منظور ماندگاری اندیشه‌‌های بلند خود در حوزة شناخت فرهنگ شیعه و نحوة اداره و مدیریت جامعة اسلامی، تألیفاتی به‌یادگار از خود به‌جا گذارده‌‌اند که باتوجه به نوآوری و بدیع‌بودن موضوعات آن، به‌اختصار به آن‌ها اشاره می‌‌شود.